Hà Trung - các bài viết về Hà Trung, tin tức Hà Trung

  • Huyền thoại linh thiêng Phủ Suối

    Huyền thoại linh thiêng Phủ Suối

    Truyền hình SHTT

    (SHTT) - Cùng đến với huyền thoại linh thiêng Phủ Suối, một miền quê có sơn thanh, thủy tú, một di tích tâm linh gắn liền với những mốc son lịch sử oai hùng của dân tộc, nơi phủ thờ thánh mẫu đệ nhất thượng thiên Liễu Hạnh, một di sản văn hóa còn mãi với thời gian.