SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/07/2024
  • Click để copy

Hà Trung nỗ lực phấn đấu về đích Huyện nông thôn mới

07:48, 08/06/2024
(SHTT) - Hà Trung xây dựng nông thôn mới (XDNTM) đã khoác lên mình diện mạo mới, đời sống vật chất, tinh thần người dân ngày càng được nâng cao, trở thành miền quê trù phú, yên bình và đang dồn lực cho mục tiêu “cán đích” huyện NTM.
HA TRUNG

 

Về Hà Trung những ngày này, dễ dàng cảm nhận sự khởi sắc trên vùng quê cách mạng. Khắp làng trên, xóm dưới, nơi đâu cũng bắt gặp những con người đang miệt mài với công việc. Các địa phương rộn rã phong trào ra quân làm đường giao thông nông thôn, lắp điện chiếu sáng, vệ sinh môi trường đường làng, ngõ xóm và trồng hoa dọc các tuyến đường.

“Đáng mừng là thành quả XDNTM ở Hà Trung không chỉ có nhà cửa, đường sá, công trình mới mà còn tạo ra con người mới, cách thức sản xuất mới và lối sống mới. Qua thực tiễn XDNTM, những cán bộ, lãnh đạo, đảng viên cũng sâu sát thực tế, trưởng thành, gắn bó với dân và biết lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của người dân hơn. Những cách làm sáng tạo hợp lòng dân ngày càng nhân lên, đang tiếp thêm niềm tin để Hà Trung phát triển toàn diện xứng tầm huyện NTM” - Trưởng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó chánh Văn phòng NTM huyện Nguyễn Văn Thịnh cho biết.

Năm 2011, khi bắt tay vào thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia XDNTM, Hà Trung mới đạt bình quân 4,63 tiêu chí/xã. Huyện đã huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc chung tay XDNTM với bước đi, lộ trình cụ thể, bằng nhiều cách thức tổ chức khác nhau trên tinh thần linh hoạt, thiết thực gắn với thực tiễn, phù hợp với điều kiện của từng địa bàn, cơ sở.

Cùng với các chính sách của Trung ương, của tỉnh, huyện đã ban hành các cơ chế hỗ trợ như: hỗ trợ chuyển đổi cơ cấu cây trồng, xây dựng trường chuẩn quốc gia; hỗ trợ xây dựng các mô hình sản xuất; nhà màng, nhà lưới; hỗ trợ làm đường giao thông, kênh mương nội đồng; xây dựng mới nhà văn hóa thôn... Đặc biệt, với việc ban hành Nghị quyết số 13-NQ/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với vận động Nhân dân tham gia hiến đất mở rộng đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện”, đã khuyến khích, kích cầu các địa phương và người dân tích cực chung tay XDNTM.

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Hà Lai Nguyễn Văn Tuyên, chia sẻ: “Để quần chúng Nhân dân làm theo, cán bộ, đảng viên phải gương mẫu đi đầu trong mọi công việc, từ đóng góp tiền, công lao động, hiến đất cũng như trong phát triển kinh tế gia đình... Trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng, từ năm 2016 đến nay, Hà Lai đã huy động được gần 310 tỷ đồng, trong đó nguồn vốn Nhân dân đóng góp xây dựng các công trình phúc lợi, xây mới, chỉnh trang nhà cửa lên tới gần 279 tỷ đồng. Ngoài ra, địa phương còn huy động hàng nghìn ngày công, vận động 142 hộ dân hiến gần 7.100m2 đất mở rộng đường giao thông. Năm 2021, Hà Lai đã được công nhận xã NTM nâng cao".

Xác định phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo nhanh và bền vững là một trong những nội dung cốt yếu, quan trọng nhất của Chương trình XDNTM, Hà Trung chú trọng thực hiện nhóm giải pháp về sản xuất và nâng cao thu nhập; đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị sản phẩm hàng hóa đáp ứng nhu cầu thị trường. Trong đó, ưu tiên tích tụ, tập trung 634,34ha đất đai, hình thành các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, ứng dụng công nghệ cao, gắn với liên kết bao tiêu sản phẩm...

Bên cạnh đó, huyện cũng chủ trương đẩy mạnh phát triển công nghiệp, tiểu - thủ công nghiệp, ngành nghề nông thôn nhằm giải quyết việc làm tại chỗ cho lao động địa phương. Đồng thời, có cơ chế hỗ trợ thu hút đầu tư và phát triển mới doanh nghiệp, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển sản xuất, kinh doanh. Đến nay, trên địa bàn huyện đã có hơn 400 doanh nghiệp đang hoạt động, góp phần giải quyết việc làm cho hàng chục nghìn lao động với thu nhập ổn định từ 5 - 10 triệu/người/tháng. Nhờ đó, năm 2023, thu nhập bình quân đầu người toàn huyện đạt 53,68 triệu đồng; tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,28%.

Kinh tế phát triển, tạo điều kiện để huyện Hà Trung huy động các nguồn lực đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn. Ngoài nguồn lực từ ngân sách Nhà nước, huyện đã chỉ đạo các xã, thôn huy động thêm các nguồn lực khác, đặc biệt là nguồn lực trong cộng đồng dân cư, doanh nghiệp, con em xa quê thành đạt để đầu tư XDNTM. Từ năm 2011 đến 2023, tổng nguồn vốn huy động cho XDNTM của huyện đạt hơn 12.000 tỷ đồng.

Từ đó, huyện đã đầu tư nâng cấp, xây mới được 20,6km đường huyện, 65,85km đường trục xã, liên xã; 83,13km đường trục thôn, liên thôn, 85,94km đường ngõ xóm; 87,19km đường trục chính nội đồng; kiên cố hóa thêm 168km kênh mương; nâng cấp, xây mới nhiều công trình trường học... Đến nay, toàn huyện có 183 trạm biến áp, các công trình điện trung áp, hạ áp đảm bảo thông số kỹ thuật, an toàn cấp điện cho 100% số hộ dân trên địa bàn. 100% trường học đạt cơ sở vật chất tối thiểu; trong đó, có 58/70 trường đạt chuẩn quốc gia ở 4 cấp học (mầm non, tiểu học, THCS, THPT), đạt tỷ lệ 80,55%; trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 2. Số xã, thị trấn được công nhận đạt chuẩn quốc gia về y tế đạt 100%, tỷ lệ người dân tham gia BHYT đạt 93,1%...

Trong quá trình XDNTM, các giá trị văn hóa truyền thống của địa phương luôn được gìn giữ, bảo tồn và phát huy. Các thiết chế văn hóa, thể thao từ huyện đến cơ sở được đầu tư đồng bộ, đạt chuẩn. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng văn hóa” gắn với XDNTM, đô thị văn minh phát triển sâu rộng; bình quân hằng năm có trên 85% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”, hơn 90% khu dân cư được công nhận danh hiệu văn hóa, 100% cơ quan, đơn vị đạt danh hiệu văn hóa. Phong trào thể dục - thể thao phát triển mạnh, số người tham gia tập luyện thể dục thể thao thường xuyên đạt khoảng 60%; tỷ lệ gia đình thể thao đạt 50%...

Qua chương trình XDNTM, công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan nông thôn xanh - sạch- đẹp trên địa bàn huyện đã có chuyển biến căn bản. Theo đó, Hà Trung đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, xã, thị trấn tăng cường thu gom rác, xử lý môi trường. Tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom, xử lý đạt tỷ lệ 95,6%; có 69,7% số hộ dân sử dụng nước sạch theo quy chuẩn. Trên địa bàn huyện có 6 đơn vị cung cấp nước sạch tập trung, cung cấp nước sinh hoạt cho 13.729 hộ dân, đạt tỷ lệ 40,4%...

Cùng với việc xây dựng xã đạt chuẩn NTM, huyện Hà Trung luôn quan tâm duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí gắn với xây dựng xã NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu. Đến nay, toàn huyện có 19/19 xã đạt chuẩn NTM, 3 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, thị trấn Hà Trung đạt chuẩn đô thị văn minh, huyện Hà Trung đạt 9/9 tiêu chí huyện NTM...

PV.

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Chính phủ ban hành Nghị quyết 111/NQ-CP ngày 22/7/2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 1/8 sắp tới, người dân có thể thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với phương tiện được sản xuất trong nước. Quy trình thực hiện chỉ bao gồm 7 bước.
Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2024 công tác CĐS trên địa bàn tỉnh được các ngành, địa phương tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, tại các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc, nhất là Thủ đô Hà Nội đang trong giai đoạn thời tiết nắng nóng, mưa nhiều và là cao điểm mùa du lịch. Đây là những điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm có xu hướng lây lan và gia tăng số ca mắc.
Tin tức 19 giờ trước
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị về xây dựng, hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới.