Sea Bank

Hà Nội: Xử phạt 896 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm

(SHTT) - Cụ thể, Thành phố đã thành lập 609 đoàn kiểm tra về an toàn thực phẩm, đã thanh kiểm tra 20.459 lượt cơ sở, xử lý vi phạm hành chính 896 cơ sở với số tiền phạt là hơn 3,8 tỷ đồng.

 Theo số liệu thống kê từ Sở Y tế Hà Nội, trong 5 tháng đầu năm nay, cơ quan chức năng Hà Nội đã tổ chức 690 đoàn thanh tra, kiểm tra về ATTP (10 đoàn tuyến Thành phố và 644 đoàn tuyến quận, huyện, thị xã, xã phường, thị trấn). Kết quả đã thanh kiểm tra 20.459 lượt cơ sở, đạt 17.563 lượt cơ sở (86%), phạt tiền 896 cơ sở với số tiền phạt là hơn 3,8 tỷ đồng.

an toan ve sinh

Hà Nội: Xử phạt 896 cơ sở vi phạm an toàn thực phẩm. Ảnh minh họa: Internet

Riêng ở tuyến quận, huyện, thị xã, các đơn vị này đã kiểm tra 18.058 cơ sở. Kết quả cho thấy, số cơ sở đạt ATTP là 15.426, số cơ sở vi phạm là 2.316 cơ sở, trong đó phạt cảnh cáo 209 cơ sở, phạt tiền 684 cơ sở với số tiền phạt là 2,6 tỷ đồng. Trong quá trình thanh kiểm tra các đoàn xét nghiệm nhanh 9.438 mẫu, trong đó số mẫu đạt là 8.182 mẫu (tỉ lệ 86,7%).

Cũng theo báo cáo của Sở Y tế Hà Nội đơn vị này đã xét nghiệm tại cơ sở giám sát chất lượng thực phẩm lấy 46 mẫu nông lâm thủy sản. Đã có kết quả của 38 mẫu, trong đó phát hiện 2 mẫu thịt lợn không đạt chỉ tiêu vi sinh và 1 mẫu thịt lợn không đạt chỉ tiêu Chloramphenicol.

Ngoài ra, trung tâm đã sử dụng 5 lượt xe kiểm nghiệm nhanh của thành phố, xét nghiệm nhanh 61 mẫu, phát hiện 1 mẫu dương tính với chỉ tiêu Chloramphenicol. Các đoàn kiểm tra đã lấy mẫu thực phẩm xét nghiệm labo 184 mẫu. Kết quả 168/181 mẫu đạt (11 mẫu không đạt về chỉ tiêu hóa học; 2 mẫu không đạt về chỉ tiêu vi sinh vật), 3 mẫu hiện chưa có kết quả.

Cùng với công tác thanh kiểm tra, tổ chức tập huấn cấp chứng nhận thanh tra chuyên ngành ATTP, công tác tuyên truyền cũng đã được chú trọng trong 5 tháng đầu năm nay.

Hoàng Oanh