Vinamilk

Hà Nội: Xử phạt 5 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh có hành vi vi phạm trong lĩnh vực nông nghiệp

(SHTT) – Hà Nội đẩy mạnh công tác thanh kiểm tra, xử lý nghiêm buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực nông nghiệp.

Vừa qua, Sở NN&PTNT giao Thanh tra Sở và các chi cục trực thuộc căn cứ chức năng, nhiệm vụ tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương, UBND thành phố Hà Nội, Sở NN&PTNT Hà Nội về công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả.

nn1

 

Qua đó, xác định công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thường xuyên của Sở NN&PTNT. Đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, nếu lĩnh vực nào để xảy ra các vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, kéo dài hoặc có cán bộ, công chức dưới quyền tiêu cực, tham nhũng thì phải tổ chức kiểm điểm trách nhiệm người đứng đầu và xử lý theo quy định của pháp luật...

Ngoài ra, các đơn vị thuộc Sở NN&PTNT tập trung phát hiện những bất cập, chồng chéo trong các văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các VBQPPL liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực nông nghiệp. Chú trọng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho công chức làm công tác thanh tra, kiểm tra; xây dựng cơ chế giám sát chặt chẽ trong hoạt động công vụ của công chức, không để phát sinh tiêu cực, tham nhũng.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT cũng yêu cầu các đơn vị trực thuộc trong công tác thanh tra, kiểm tra và xử lý vi phạm phải thực hiện theo đúng quy định của pháp luật; thực hiện thanh tra, kiểm tra đúng đối tượng, có trọng tâm, trọng điểm, không chồng chéo, bỏ sót đối tượng thanh tra, kiểm tra, không cản trở hoạt động kinh doanh đúng pháp luật của các tổ chức, cá nhân, mọi hành vi vi phạm của đối tượng đều phải được xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Qua thực tế, phát hiện những bất cập, chồng chéo trong các VBQPPL để kiến nghị cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung các VBQPPL liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

Trong tháng 2/2020, lực lượng Thanh tra ngành NN&PTNT Hà Nội đã chủ động tiến hành thanh tra, kiểm tra 24 tổ chức, cá nhân sản xuất kinh doanh trong lĩnh vực bảo vệ thực vật, nông sản, vệ sinh an toàn thực phẩm, kiểm lâm. Qua đó đã xử phạt vi phạm hành chính với tổng số tiền là 116 triệu đồng đối với 10 tổ chức, cá nhân. Ngoài ra các chi cục thuộc Sở NN&PTNT còn tham gia các đoàn liên ngành kiểm tra 1.353 cơ sở, kiến nghị xử phạt vi phạm hành chính 81 trường hợp với số tiền gần 128 triệu đồng.

nn2

 

Đáng chú ý, trong công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành được Thanh tra Sở NN&PTNT tiến hành thường xuyên. Trong tháng 02/2020, Thanh tra Sở đã tiến hành thanh tra, kiểm tra tại 19 tổ chức, cá nhân kinh doanh vật tư nông nghiệp và an toàn thực phẩm. Qua thanh tra, kiểm tra xử phạt 5 tổ chức, cá nhân số tiền 34 triệu đồng.

Đối với hoạt động thanh tra chuyên ngành của các chi cục trực thuộc Sở, trong tháng 02/2020 đã kiểm tra 5 tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh trong lĩnh vực thú y, thủy sản, nông lâm sản và thủy sản, BVTV, Lâm nghiệp. Qua thanh tra, kiểm tra đã xử phạt 5 tổ chức, cá nhân với số tiền 82 triệu đồng.

                                                                                                                                                                                                     Ngọc Mai