Sea Bank

Hà Nội: Thêm 4 địa danh được sử dụng bảo hộ nhãn hiệu tập thể

(SHTT) - UBND TP. Hà Nội vừa ban hành 4 quyết định về việc cho phép các đơn vị sử dụng địa danh địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Theo đó, tại Quyết định số 1941/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021, UBND thành phố cho phép Hội Nông dân xã Cao Dương sử dụng địa danh “Áng Phao” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Mộc Áng Phao” cho các sản phẩm mộc ở thôn Áng Phao, xã Cao Dương, huyện Thanh Oai, thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 1942/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Chu Quyến sử dụng địa danh “Ba Vì” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Ba Vì” cho sản phẩm rau ở huyện Ba Vì, TP. Hà Nội.

Tại Quyết định số 1943/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp Xuân Phú sử dụng địa danh “Xuân Phú” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Xuân Phú” cho các sản phẩm rau ở xã Xuân Đình, huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

bao ho

Hà Nội: Thêm 4 địa danh được sử dụng bảo hộ nhãn hiệu tập thể 

Tại Quyết định số 1944/QĐ-UBND, ngày 29/4/2021, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp an toàn Phúc Thọ sử dụng địa danh “Phúc Thọ” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Phúc Thọ” cho các sản phẩm từ thịt lợn an toàn của huyện Phúc Thọ, TP. Hà Nội.

Trước đó, đầu tháng 4/2021, Hà Nội cũng đã ban hành các Quyết định về việc cho phép các đơn vị sử dụng địa danh địa phương để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể.

Cụ thể, tại Quyết định số 1606/QĐ-UBND, ngày 8/4/2021, UBND thành phố cho phép Phòng Kinh tế thị xã Sơn Tây sử dụng địa danh “Sơn Tây” để đăng ký nhãn hiệu chứng nhận “Mít Sơn Tây” cho sản phẩm mít ở thị xã Sơn Tây, thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 1607/QĐ-UBND, ngày 8/4/2021, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Nông nghiệp hữu cơ Nam Phương Tiến sử dụng địa danh “Nam Phương Tiến” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Bưởi Nam Phương Tiến” cho sản phẩm bưởi ở xã Nam Phương Tiến, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 1608/QĐ-UBND, ngày 8/4/2021, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Rau quả sạch Chúc Sơn sử dụng địa danh “Chúc Sơn” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Chúc Sơn” cho sản phẩm rau tươi ở thị trấn Chúc Sơn, huyện Chương Mỹ, thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 1609/QĐ-UBND, ngày 8/4/2021, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Dịch vụ tổng hợp Hòa Bình sử dụng địa danh “Yên Nghĩa” để đăng ký bảo hộ nhãn hiệu tập thể “Rau an toàn Yên Nghĩa” cho sản phẩm rau tươi ở phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Tại Quyết định số 1610/QĐ-UBND, ngày 8/4/2021, UBND thành phố cho phép Hợp tác xã Bảo tồn và phát triển dược liệu Sóc Sơn sử dụng địa danh “Sóc Sơn” để đăng ký nhãn hiệu tập thể “Dược liệu Sóc Sơn” cho sản phẩm dược liệu ở huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội.

Các đơn vị được phép sử dụng địa danh địa phương nêu trên có trách nhiệm xây dựng bộ công cụ quản lý nhãn hiệu tập thể: Quy chế quản lý, sử dụng nhãn hiệu tập thể; tài liệu hướng dẫn kỹ thuật; quy trình kiểm soát chất lượng sản phẩm; quy định sử dụng tem nhãn. Các đơn vị tổ chức quản lý việc sử dụng địa danh làm nhãn hiệu tập thể theo đúng quy định của Luật Sở hữu trí tuệ và các quy chế, quy định, quy trình do đơn vị ban hành.

Trường hợp các địa danh tại các quyết định nêu trên bị sử dụng sai mục đích, không vì lợi ích chung của tập thể đơn vị..., UBND thành phố có quyết định thu hồi quyền sử dụng địa danh đã cho phép.

Vân Anh