Vinamilk

Hà Nội sắp có siêu đô thị "khủng" gần 50ha ở Bắc Từ Liêm

(SHTT) - Siêu đô thị mới mang tên Vibex có quy mô diện tích nghiên cứu khoảng 485.630m2 (48,56 ha), dân số dự kiến 7.000 người. Vị trí của Khu đô thị Vibex nằm ở phường Đức Thắng, Đông Ngạc và Thụy Phương, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.

 UBND TP.Hà Nội vừa phê duyệt Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Vibex. Vibex có phía Bắc trùng với chỉ giới đường đỏ phía Bắc của tuyển đường quy hoạch có quy mô mặt cắt ngang 40m. Phía Đông Bắc trùng chỉ giới đường đỏ phía Đông Bắc của tuyến đường quy hoạch có quy mô mặt cắt ngang 15,5m. Phía Đông trùng chỉ giới đường đỏ phía Đông của tuyến đường quy hoạch có quy mô mặt cắt ngang 30m. Phía Nam trùng chỉ giới đường đỏ phía Nam của tuyến đường quy hoạch có quy mô mặt cắt ngang 40m. Phía Tây trùng chỉ giới đường đỏ phía Tây của tuyến đường quy hoạch có quy mô mặt cắt ngang 17,7m và 15,5m.

q2

 Phối cảnh dự án Khu đô thị Vibex.

Việc phê duyệt quy hoạch nhằm cụ thể hóa Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050 được Thủ tưóng Chính phủ phê duyệt tại Quyết định số 1259/QĐ-TTg ngày 26/7/2011 và Quy hoạch phân khu đô thị H2-1, tỷ lệ 1/2000 đã được UBND TP.Hà Nội phê duyệt tại Quyết định số 6632/QĐ-UBND ngày 02/12/2015.

Đồng thời, đề xuất phân khu chức năng, cơ cấu sử dụng đất đai hợp lý, hình thành khu đô thị hiện đại, khớp nối hạ tầng xã hội, hạ tầng kỹ thuật khu vực nghiên cứu và các dự án xung quanh đảm bảo yêu cầu phát triển đô thị đồng bộ, bền vững, bổ sung quỹ nhà ở thương mại, nhà ở xã hội, nhà ở cho cán bộ chiến sĩ của Bộ quốc phòng…Khai thác hiệu quả sử dụng đất ừên cơ sở đảm bảo hiệu quả đầu tư và nâng cao đòi sống nhân dân khu vực. Tạo lập, bổ sung quỹ nhà ở, trường học, công cộng cho Thành phố và khu vực.

Theo quy hoạch, quy mô diện tích nghiên cứu quy hoạch Khu đô thị Vibex khoảng 485.630m2 (=48,56 ha) với quy mô dân số dự kiến khoảng 7.000 người.

Nhằm thực hiện quy hoạch này, UBND TP. Hà Nội giao Chủ tịch UBND quận Bắc Từ Liêm chủ trì, phối hợp với Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội, Sở Quy hoạch - Kiến trúc tổ chức công bố công khai Quy hoạch chi tiết được duyệt cho các tổ chức, cơ quan và nhân dân biết, thực hiện.

Bên cạnh đó cũng giao Công ty cổ phần Bê tông xây dựng Hà Nội tổ chức lập, trình UBND quận Bắc Từ Liêm thẩm định và phê duyệt nhiệm vụ, hồ sơ thiết kế cắm mốc giới để thực hiện cắm mốc giới ngoài thực địa, bàn giao cho chính quyền địa phương để quản lý theo quy định tại Quyết định số 82/2014/QD-UBND ngày 21/11/2014 của UBND TP.Hà Nội và Thông tư số 10/2016/TT-BXD ngày 15/3/2016 cua Bộ Xây dựng.

Thu Hiền