Giấc mơ sữa Việt Nam

Hà Nội phê duyệt đề án vườn ươm khởi nghiệp với 7 tỷ đồng

Đề án "Vườn ươm công nghệ thông tin đổi mới sáng tạo Hà Nội" đã được UBND TP Hà Nội quyết định phê duyệt trong 5 năm từ 2016 - 2020 với số tiền dự tính lập là 7 tỷ đồng. Đề án này sẽ là cơ hội tuyệt vời sẽ giúp các doanh nghiệp vượt qua khó khăn ban đầu.

Đề án này nhằm mục tiêu xây dựng một “vườn ươm” với cơ sở vật chất đầy đủ, hiện đại, hội tụ các chuyên gia giỏi, đủ khả năng hỗ trợ các doanh nghiệp công nghệ thông tin (CNTT) Hà Nội khởi nghiệp, ươm tạo ý tưởng đổi mới, sáng tạo, giúp doanh nghiệp vượt qua những khó khăn ban đầu…

Cụ thể như mục tiêu trong 1 chu kỳ ươm (3 năm) tiếp nhận tối thiểu 12 doanh nghiệp, kết quả ươm tạo thành công 70%. Nghĩa là 70% doanh nghiệp đó có khả năng tồn tại, thành công và tốt nghiệp vườn ươm, trong đó có 5 doanh nghiệp gọi được vốn đầu tư lần đầu…

Đối tượng ươm tạo là cá nhân, nhóm cá nhân có dự án khởi nghiệp, doanh nghiệp khởi nghiệp có khả năng tăng trưởng nhanh dựa trên khai thác tài sản trí tuệ, công nghệ ý tưởng công nghệ mới, sáng tạo đổi mới thuộc lĩnh vực CNTT.

ha noi phe duyet de an vuon uom khoi nghiep

Hà Nội phê duyệt đề án vườn ươm khởi nghiệp với số tiền 7 tỷ đồng 

Thời gian hoạt động của các doanh nghiệp tại vườn ươm này không quá 5 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký và hưởng ưu đãi chính sách lần đầu.

Theo kế hoạch, đề án “Vườn ươm” sẽ được chia thành 3 giai đoạn. Bao gồm: Giai đoạn 1, chuẩn bị cơ sở vật chất, các điều kiện cho hoạt động của Vườn ươm thực hiện trong quý IV năm 2016; Giai đoạn 2, duy trì các hoạt động của Vườn ươm như xúc tiến đầu tư thương mại, xây dựng ý tưởng mới, sản phẩm mới, hợp tác phát triển; Giai đoạn 3 từu năm 2020 trở đi, Vườn ươm được đánh giá và chuyển sang mô hình hoạt động mới.

Vườn ươm khởi nghiệp được hưởng các cơ chế chính sách của Thành phố cho việc nuôi dưỡng, hỗ trợ các doanh nghiệp khởi nghiệp. Ví dụ như cơ chế chính sách chung của thành phố đối với các doanh nghiệp khởi nghiệp; hỗ trợ hoạt động truyền thông; kết nối thông tin giữa các thành phần của hệ sinh thái khởi nghiệp thủ đô Hà Nội; hỗ trợ về vốn, các thủ tục pháp lý cho khởi nghiệp...

Ngoài ra, mô hình vườn ươm của Hà Nội sẽ được hỗ trợ kinh phí từ Ngân sách Nhà nước cho xây dựng và duy trì hoạt động của vườn ươm, được ưu tiên tiếp cận các nguồn vốn từ quỹ đầu tư phát triển, quỹ phát triển khoa học và công nghệ của Hà Nội.

Theo Tri thức trẻ