Sea Bank

Hà Nội: Ô nhiễm nghiêm trọng ở các làng nghề

(SHTT) - Đó là thông tin được ông Lê Tuấn Định, Phó giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội đưa ra tại Hội nghị giao ban báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức chiều ngày 19/9.

o-nhiem-mt-bb-baaadWqwfV

 Ông Lê Tuấn Định, PGĐ Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, ảnh T.A 

Ông Định cho biết, hiện nay Hà Nội có tới 1.350 làng nghề và làng có nghề. Theo cơ sơ dữ liệu từ cổng thông tin điện tử của Sở Công thương, số làng nghề đã đăng ký và được công nhận đến hết năm 2016 là 297 làng nghề.

Hoạt động sản xuất làng nghề của Hà Nội đã thu hút được gần 1 triệu lao động tham gia sản xuất trong đó hơn 700.000 lao động thường xuyên, chiếm hơn 64% tổng số lao động trong độ tuổi của làng và chiếm hơn 42% tổng số lao động sản xuất công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp trên toàn Thành phố.

Hà Nội là địa phương có số lượng làng nghề lớn nhất cả nước - 1350 làng nghề, được phân theo 8 loại hình sản xuất: chế biến lương thực, thưc phẩm; thủ công, mỹ nghệ; nhuộm, thuộc da; tái chế chất thải; gia công cơ kim khí; sản xuất vật liệu xây dựng; chăn nuôi, giết mổ gia súc; loại hình khác. Đa số các làng nghề ít đầu tư cho xây dựng các hệ thống thu gom, xử lý môi trường.

Theo số liệu quan trắc của Trung tâm Quan trắc và Phân tích Tài nguyên và Môi trường (CENMA) với 22 cụm và 43 làng nghề, kết quả của Tổng cục Môi trường, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các số liệu quan trắc khác từ 2007: Không khí ở một số làng nghề có nồng độ bụi vượt 1,4-6,7 lần giới hạn; các làng nghề cơ khí có nồng độ các kim loại nặng nhiều nơi vượt giới; nồng độ nhiều chất hữu cơ độc rất cao.

Môi trường nước thải đã điều tra khảo sát có COD, BOD, Nitrat, Amoni vượt giới hạn nhiều lần; Coliform vượt hơn một trăm lần. Nước ngầm ở các khu vực này cũng chịu tác động từ ô nhiễm nước thải, ở mức khá nghiêm trọng.

2

 Ảnh minh họa

Hoạt động sản xuất làng nghề phát sinh ô nhiễm cao, tuy nhiên tại khu vực này hầu như không có công trình xử lý chất thải phù hợp. Đối với nước thải 35,6% hộ gia đình không xử lý, 60% còn lại chỉ có hệ thống xử lý thô sơ.

Công trình nghiên cứu thư nghiệm xử lý nước thải làng nghề đã được triển khai nhưng hiệu quả còn thấp và kém ổn định, các công trình xử lý nước thải tập trung của làng nghề hầu hết chưa được đầu tư, một vài điểm đang đầu tư nhưng chưa thực sự đi vào hoạt động

Trước thực trạng trên, để UBND Thành phố đã phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường làng nghề trên địa Thành phố Hà Nội đến năm 2030 và định hướng đến năm 2030. Theo Kế hoạch do Sở Tài nguyên và Môi trường ban hành, lộ trình thực hiện Đề án được chia làm các giai đoạn 2017-2020 và 2020-2030.

Sở Tài nguyên và Môi trường đã đưa ra nhóm giải pháp với lộ trình thực hiện cụ thể như nhóm giải pháp về cơ chế, chính sách; nhóm giải pháp về tuyên truyền nâng cao nhận thức; nhóm giải pháp về quy hoạch, di dời, chuyển đổi ngành nghề sản xuất; nhóm giải pháp về tài chính…

Để tổ chức thực hiện Đề án, UBND Thành phố phân công và giao nhiệm vụ cụ thể cho các sở, ngành, UBND cấp quận, huyện, xã, phường. Trong đó, giao Sở Tài nguyên và Môi trường là cơ quan chủ trì; các Sở: Công thương, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Công an Thành phố thực hiện nhiệm vụ cụ thể giao tại Đề án theo chức năng quản lý nhà nước chuyên ngành.

 Bắc Hiệp (t/h)


Himlam
Macca
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE