SO HUU TRI TUE
Sea Bank
Thứ hai, 28/11/2022

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Hà Nội: Những nhiệm vụ trọng tâm trong thực hiện Đề án 06 các tháng cuối năm

14:50, 03/10/2022
(SHTT) - Nhằm tạo điều kiện thuận lợi nhất cho công dân trong thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, UBND thành phố Hà Nội mới đây đã ban hành văn bản đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan trên địa bàn triển khai nhiệm vụ trong thực hiện Đề án 06.

Hà Nội đôn đốc triển khai cấp mã định danh điện tử và chữ ký số miễn phí cho công dân

Ngày 1/10/2022, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Trần Sỹ Thanh đã ký ban hành văn bản số 3247/UBND-KSTTHC về việc đôn đốc các sở, ban, ngành, quận, huyện, thị xã và các đơn vị liên quan triển khai ngay các nhiệm vụ của Đề án 06 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo nội dung văn bản, UBND thành phố Hà Nội giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với Văn phòng UBND Thành phố, Công an Thành phố tham mưu UBND Thành phố báo cáo Thành ủy Hà Nội bổ sung nội dung triển khai Đề án 06 của Chính phủ về phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030 vào Nghị quyết của Thành ủy Hà Nội về “chuyển đổi số, xây dựng Thành phố thông minh đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”.

Văn phòng UBND Thành phố được giao trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Công an Thành phố tiếp tục theo dõi, đánh giá hiệu quả và kết quả thực hiện Chỉ thị số 12/CT-UBND, ngày 10/8/2022 của Chủ tịch UBND Thành phố, tổng hợp những vấn đề còn vướng mắc, khó khăn; đồng thời, tham mưu Ban Chỉ đạo 06 Thành phố thành lập đoàn kiểm tra, tiến hành kiểm tra việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ của Đề án 06 tại các cấp cơ sở trên địa bàn Thành phố.

Về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm Đề án 06 từ nay đến cuối năm 2022, UBND Thành phố yêu cầu đưa vào vận hành chính thức Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Thành phố (trên cơ sở hợp nhất Cổng dịch vụ công của Thành phố và Hệ thống Một cửa điện tử dùng chung ba cấp của Thành phố), chậm nhất vào ngày 30/10/2022.

UBND Thành phố giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp nghiên cứu giải pháp tổ chức xác thực mức 2 trong việc thu thập hồ sơ định danh điện tử cho công dân. Đẩy mạnh công tác thu thập hồ sơ định danh điện tử, đảm bảo đến hết năm 2022, 100% công dân trên địa bàn Thành phố được cấp định danh điện tử, phục vụ việc thực hiện các dịch vụ công trực tuyến và giao dịch điện tử.

Ngoài ra, Công an Thành phố chủ trì, phối hợp tham mưu UBND Thành phố ban hành văn bản, quán triệt tới toàn hệ thống chính trị tổ chức thực hiện truyền thông bằng nhiều hình thức để công dân hiểu được lợi ích, tiện ích của việc đăng ký tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VneID (công dân có thêm căn cước công dân điện tử trong thực hiện các giao dịch và dịch vụ công trực tuyến). Đồng thời, mở đợt cao điểm thực hiện đăng ký tài khoản định danh điện tử và ứng dụng VneID theo cách thức “đi từng ngõ, gõ từng nhà”… nhằm thực hiện mục tiêu 100% công dân được cấp định danh điện tử và cài đặt ứng dụng VneID, 100% công dân được cấp chữ ký số.

Văn phòng UBND Thành phố tiếp tục đôn đốc, phối hợp với các sở, ban, ngành của Thành phố tiến hành rà soát, tái cấu trúc các thủ tục hành chính, đặc biệt lưu ý việc bỏ thành phần hồ sơ là Chứng minh nhân dân căn cước công dân và Sổ hộ khẩu giấy/Sổ tạm trú giấy trong các thủ tục hành chính. Thời hạn hoàn thành trước tháng 12/2022. Sở Nội vụ nghiên cứu, tham mưu việc tăng tỷ lệ người dân thực hiện các dịch vụ công trực tuyến, đưa vào tiêu chí chấm điểm cho từng cấp đơn vị có chức năng giải quyết thủ tục hành chính.

ky so

 

Đối với việc triển khai cấp chữ ký miễn phí cho công dân, UBND Thành phố giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp tham mưu UBND Thành phố việc triển khai cấp chữ ký số miễn phí cho công dân Hà Nội để thực hiện các thủ tục hành chính, giao dịch điện tử, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 10/2022.

Giao Công an Thành phố chủ trì, phối hợp tham mưu UBND Thành phố trong việc triển khai đồng loạt các điểm rút tiền bằng căn cước công dân thay thế thẻ ATM trên địa bàn Thành phố, trong đó, trước mặt tập trung đối với đối tượng là công nhân tại các khu công nghiệp, các đối tượng an sinh xã hội và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thuộc các cơ quan, doanh nghiệp nhà nước trên địa bàn Thành phố, báo cáo UBND Thành phố trong tháng 10/2022.

Sở Y tế tham mưu UBND Thành phố giải pháp cụ thể phục vụ xây dựng một bộ Cơ sở dữ liệu y tế của thành phố Hà Nội, trước mắt tập trung triển khai đồng loạt 100% cơ sở y tế trên địa bàn Thành phố thực hiện khám chữa bệnh bằng thẻ CCCD thay thế thẻ BHYT, báo cáo UBND Thành phố về việc trang cấp, mua sắm máy đọc thẻ CCCD cho các cơ sở y tế trong tháng 10/2022...

Những kết quả bước đầu của thành phố Hà Nội trong thực hiện Đề án 06 của Chính phủ 

Trước đó, báo cáo tại Hội nghị giao ban trực tuyến với các Bộ, ngành và 46 địa phương nhằm thúc đẩy việc thực hiện Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06/01/2022 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt “Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia, giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) ngày 29/9/2022, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố Hà Nội Lê Hồng Sơn cho biết, với mục tiêu “mỗi người dân, doanh nghiệp phải cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích của Đề án 06 - lấy thước đo của thành công là sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp”, trong hơn 8 tháng triển khai, Hà Nội đã đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

hanoi1-0933

 

Cụ thể, trong hơn 8 tháng thực hiện Đề án 06, Hà Nội đã hoàn thành kết nối và chia sẻ dữ liệu giữa Cổng dịch vụ công Thành phố với cơ sở dữ liệu quốc gia (CSDLQG) về dân cư; hoàn thành triển khai 21/25 dịch vụ công thiết yếu với tổng số tiếp nhận và giải quyết trên 500.000 hồ sơ trực tuyến trên các lĩnh vực; thu nhận được hơn 6 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip, hơn 3,5 triệu hồ sơ định danh điện tử; thực hiện làm sạch dữ liệu tiêm chủng Covid-19, xác thực, cập nhật, bổ sung thông tin đối với hơn 700.000 trường hợp trong CSDLQG về dân cư; rà soát, cập nhật, bổ sung thông tin đối với 2.825 người thôi quốc tịch, không quốc tịch, chưa rà soát được quốc tịch… trên địa bàn vào hệ thống CSDLQG về dân cư; cập nhật 13.598.999 dữ liệu thông tin tiêm chủng;…

Đến nay, Hà Nội đã có gần 5 triệu người có thẻ BHYT được đồng bộ dữ liệu, có thể sử dụng căn cước công dân (CCCD) để đi khám chữa bệnh; có 503 cơ sở khám chữa bệnh BHYT đã áp dụng sử dụng CCCD tra cứu khám chữa bệnh; 56.710 lượt công dân sử dụng CCCD để tra cứu khám chữa bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh…có 03 Ngân hàng lớn trên địa bàn Thành phố đã thí điểm thành công việc sử dụng CCCD để rút tiền thay thế thẻ ATM...

Đặc biệt, Hà Nội đã phối hợp với Cục C06 Bộ Công an triển khai thí điểm nhiều nội dung, phần việc của Đề án 06 trên địa bàn, được Nhân dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao như việc triển khai mô hình điểm về tiếp nhận hồ sơ dịch vụ công trực tuyến tại 03 phường của quận Cầu Giấy và tại quận Hoàn Kiếm.

“Những kết quả bước đầu cho thấy hiệu quả tích cực của Đề án 06 và những nỗ lực của Thành phố, được Chính phủ đánh giá cao, ghi nhận tại Hội nghị sơ kết 06 tháng triển khai Đề án trên địa bàn Thành phố và đặc biệt là buổi làm việc của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam tại thành phố Hà Nội, ngày 16/9/2022 mới đây”, đồng chí Lê Hồng Sơn khẳng định.

Khánh An

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Sáng 28/11 tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt Xô đã chính thức diễn ra Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thử IX, nhiệm kỳ 2022-2027. Tạp chí Sở hữu trí tuệ và Sáng tạo xin đăng toàn văn phát biểu của Chủ tịch Hội đồng Trị Sự GHPGVN HT. Thích Thiện Nhơn.
Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Hội nghị khoa học thường niên toàn quốc năm 2022 đã được Tổng hội Y học Việt Nam phối hợp cùng Viện Di truyền Y học - Gene Solutions thực hiện triển khai sàng lọc 5 loại ung thư phổ biến vừa được diễn ra.
Tin tức 11 giờ trước
Chương trình tổng kết trao giải "Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học Euréka" lần thứ 24 năm 2022 đã vinh danh 8 công trình nghiên cứu khoa học ở 8 lĩnh vực.
Tin tức 11 giờ trước
Tại hội thảo "Thực trạng và giải pháp chống hàng giả - áp dụng công nghệ số", nhiều chuyên gia khuyến cáo các doanh nghiệp cần đăng ký sở hữu trí tuệ cho các sản phẩm nhằm bảo vệ quyền lợi khi phát hiện bị làm giả, làm nhái.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) -Theo báo cáo của Bộ Y tế, từ năm 2020 đến nay, dịch HIV đã có xu hướng gia tăng. Giai đoạn từ năm 2017 – 2019, mỗi năm phát hiện được khoảng 10.000 trường hợp nhiễm HIV thì 02 năm qua, dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến việc xét nghiệm HIV, nhưng hàng năm Việt Nam có hơn 13.000 trường hợp nhiễm HIV.
SO HUU TRI TUE
PVCOMBANK
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
Van Phong

SO HUU TRI TUE

SO HUU TRI TUE

SO HUU TRI TUE

SO HUU TRI TUE

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới