SO HUU TRI TUE
Sea Bank
Thứ tư, 01/02/2023

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Hà Nội: Những mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ được đặt ra cho năm 2023

13:49, 30/11/2022
(SHTT) - Ngày 28/11, đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội đã ký ban hành Nghị quyết Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố khóa XVII (Nghị quyết số 17-NQ/TU), trong đó nêu cụ thể các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ đặt ra cho từng quý của năm 2023.

Hội nghị lần thứ mười, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Hà Nội khoá XVII họp từ ngày 21/11 đến 23/11/2022 tại trụ sở Thành ủy Hà Nội.

Sau khi xem xét và thảo luận các tờ trình, đề án, báo cáo của Ban Thường vụ Thành ủy và Ban Cán sự đảng UBND thành phố, đã quyết nghị thông qua nội dung cơ bản của Chương trình công tác năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành ủy; giao Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của Ban Thường vụ Thành ủy để hoàn chỉnh chương trình nêu trên và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định.

Trong khuôn khổ chương trình làm việc, Hội nghị cũng cơ bản thống nhất kế hoạch kiểm tra, giám sát năm 2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố do Ban Thường vụ Thành ủy trình; đồng thời giao Ban Thường vụ Thành ủy nghiên cứu, tiếp thu một số nội dung sau để hoàn thiện Kế hoạch và chỉ đạo việc ban hành, tổ chức triển khai, thực hiện theo quy định; trong đó, điều chỉnh về kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề.

ha  noi

 

Cụ thể, trong quý I/2023, tổ chức kiểm tra công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện sau kết luận kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán của Trung ương và thành phố.

Trong quý II/2023, thực hiện giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết số 04-NQ/TU ngày 31/5/2021 của Thành ủy về tập trung xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và những năm tiếp theo; Quy định số 07-QĐ/TU ngày 17/11/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về luân chuyển, điều động, chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức, viên chức thuộc thành phố Hà Nội và Quy định số 05-QĐ/TU ngày 16/8/2021 của Ban Thường vụ Thành ủy về trách nhiệm và mối quan hệ phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và đối tượng khác của thành phố Hà Nội.

Trong quý III/2023, thực hiện giám sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Chương trình số 06-CTr/TU ngày 17/3/2021 của Thành ủy về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025 và Nghị quyết số 09-NQ/TU ngày 22/2/2022 của Ban Thường vụ Thành ủy về phát triển công nghiệp văn hóa trên địa bàn Thủ đô giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.

Cũng theo Nghị quyết, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố cơ bản tán thành nội dung các báo cáo, tờ trình, đề án về kinh tế - xã hội, tài chính - ngân sách, đầu tư công, tài sản công; giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh các tờ trình, báo cáo, kế hoạch, đề án nêu trên và trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Đảng đoàn HĐND thành phố chỉ đạo các ban chuyên môn của HĐND thành phố thẩm tra nội dung các tờ trình, báo cáo, đề án của UBND thành phố để trình HĐND thành phố xem xét, quyết định theo đúng thẩm quyền và đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Đối với nhiệm vụ Điều chỉnh tổng thể Quy hoạch chung xây dựng Thủ đô Hà Nội đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2050, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố nghiên cứu, tiếp thu tối đa ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn chỉnh hồ sơ trình Bộ Xây dựng thẩm định, báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét, phê duyệt theo quy định.

Về báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện hai khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội, nhiệm kỳ 2020-2025, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố giao Ban Cán sự đảng UBND thành phố tiếp thu ý kiến thảo luận của các đại biểu và báo cáo tiếp thu, giải trình của các cơ quan, đơn vị có liên quan để hoàn thiện báo cáo và tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đã được đề ra, phấn đấu hoàn thành toàn diện các khâu đột phá của Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố đồng thời giao Ban Thường vụ Thành ủy căn cứ ý kiến thảo luận của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố để chỉ đạo xây dựng và ban hành kết luận của hội nghị làm cơ sở cho cấp ủy, chính quyền các cấp tổ chức triển khai thực hiện.

Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố kêu gọi các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội từ thành phố đến cơ sở, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang và các tầng lớp nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp Thủ đô tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh và sáng tạo, quyết tâm khắc phục khó khăn, thách thức, tập trung cao độ, nỗ lực phấn đấu hoàn thành toàn diện các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ năm 2023, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố Hà Nội và thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Hà Vũ

Tin khác

Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Chuyển đổi số là xu hướng phát triển tất yếu, mạng lại nhiều cơ hội. Chính phủ cũng đưa ra quan điểm xuyên suốt là lấy người dân, doanh nghiệp là trung tâm, chủ thể, mục tiêu và động lực của chuyển đổi số.
Tin tức 4 giờ trước
(SHTT) - Theo thông tin được PGS.TS Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng, Bộ GD&ĐT, Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2023 vẫn được duy trì ổn định như nă 2022. Đặc biệt, trong năm nay, Bộ GD&ĐT sẽ đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong coong tác tổ chức thi.
Tin tức 16 giờ trước
(SHTT) - Ngày 31/1, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì cuộc họp của Ban Bí thư Trung ương Đảng nhằm đánh giá tình hình triển khai thực hiện Chỉ thị về tổ chức Tết Quý Mão năm 2023. đồng thời chỉ đạo một số nhiệm vụ trọng tâm của Trung ương, các cấp uỷ trong thời gian tới.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Sáng nay (31/1), Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin và Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam và Báo Nhân Dân đã phối hợp tổ chức Giao ban báo chí đầu xuân Quý Mão 2023.
Tin tức 20 giờ trước
(SHTT) - Theo Bộ KH&CN, trong thời gian tới, đơn vị sẽ triển khai xây dựng dự án nâng cấp Sàn Giao dịch thông tin, công nghệ và thiết bị thành Sàn Giao dịch công nghệ quốc gia tại Hà Nội nhằm kết nối, liên thông với sàn giao dịch công nghệ trên cả nước, đáp ứng nhu cầu phát triển KH&CN của đất nước.
SO HUU TRI TUE
PVCOMBANK
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE
Van Phong

SO HUU TRI TUE

SO HUU TRI TUE

SO HUU TRI TUE

SO HUU TRI TUE

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới