SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 02/06/2023

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Hà Nội: Nâng cao chất lượng cán bộ để đáp ứng yêu cầu hội nhập, phát triển của Thủ đô

07:33, 05/08/2022
(SHTT) - Sáng 4/8/, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022.

 Tham gia buổi khai giảng có sự tham gia của Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến.

inbound5812463080231681687

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến phát biểu chỉ đạo tại lễ khai giảng.

Phát biểu tại hội trường, bà Nguyễn Thị Tuyến cho biết, theo kế hoạch, Ban Thường vụ Thành ủy mở 3 lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022 với tổng số 707 đồng chí học viên. Đây là lớp thứ nhất, bao gồm 227 học viên trong tổng số 3 lớp dự kiến sẽ tổ chức trong tháng 8/2022.

Theo kế hoạch, các học viên sẽ được nghiên cứu 6 chuyên đề trong 3 ngày, gồm: Tình hình kinh tế - xã hội trong nước, quốc tế và Thủ đô năm 2022, dự báo trong thời gian tới; đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị theo tinh thần Kết luận 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đổi mới đồng bộ thể chế kinh tế với thể chế chính trị theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; văn hóa trong lãnh đạo, quản lý và văn hóa quản lý ở Thủ đô Hà Nội hiện nay; quá trình chuyển đổi số quốc gia và thực tiễn ở địa phương; cục diện thế giới hiện nay, đường lối, chính sách đối ngoại, hội nhập quốc tế của Đảng và Nhà nước.

Đây là những nội dung rất quan trọng nhằm nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, tư duy lãnh đạo, quản lý, điều hành và khả năng hoạch định chính sách phát triển kinh tế - xã hội cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của thành phố.

inbound2781980803056858000

 

Tại khóa học này, thành phố đã mời các báo cáo viên uy tín tham gia giảng bài tại các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho học viên. Đó là các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành, các nhà hoạt động thực tiễn có uy tín, trình độ chuyên môn cao, có khả năng truyền đạt tốt, nhiều kinh nghiệm thực tiễn biên soạn và trực tiếp tham gia báo cáo các chuyên đề.

Trong số các báo cáo viên tham gia giảng bài tại lớp học còn có các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo các bộ, ban, ngành của Trung ương, Hội đồng Lý luận Trung ương, giảng viên cao cấp của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh.

Phát biểu tại lễ khai giảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến cho biết, thực hiện Quy định số 164-QĐ/TƯ ngày 1-2-2013 của Bộ Chính trị về chế độ bồi dưỡng, cập nhật kiến thức đối với cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; Kế hoạch số 95-KH/TU của Ban Thường vụ Thành ủy về tổ chức các lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức cho cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2022, Ban Thường vụ Thành ủy Hà Nội tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức dành cho cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy quản lý năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy nhấn mạnh, sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn coi trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Người khẳng định: "Huấn luyện cán bộ là công việc gốc của Đảng". Có làm tốt công tác đào tạo cán bộ mới có thể có những cán bộ tốt phục vụ Đảng, phục vụ chế độ và nhân dân. Vận dụng tư tưởng của Người, trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn quan tâm đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, coi việc “huấn luyện” cán bộ là việc làm quan trọng, thường xuyên, liên tục.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Thành ủy Hà Nội thường xuyên quan tâm chỉ đạo đổi mới công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ. Trong từng thời kỳ, giai đoạn khác nhau, căn cứ vào yêu cầu thực tiễn, thành phố Hà Nội đã chủ động tiến hành công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ với nhiều giải pháp căn cơ, mang tính đột phá, đổi mới phù hợp với đòi hỏi thực tiễn. Nhờ đó đã xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp từ thành phố đến cơ sở cơ bản bảo đảm về số lượng, cơ cấu, chất lượng từng bước đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị ở từng địa phương, đơn vị và nhiệm vụ chung của thành phố.

Kế thừa và phát huy những kết quả trong công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ của Đảng bộ thành phố trong những nhiệm kỳ qua, ngay từ đầu nhiệm kỳ 2020-2025, Thành ủy Hà Nội khóa XVII đã ban hành Nghị quyết chuyên đề về công tác cán bộ, cùng với đó đã ban hành các quy chế, quy định, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ giai đoạn 2022-2025 và hằng năm; tập trung chỉ đạo đổi mới mạnh mẽ, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TƯ của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết số 04-NQ/TU của Thành ủy Hà Nội.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy lưu ý, lớp đào tạo được tổ chức khi Bộ Chính trị vừa mới ban hành và tổ chức quán triệt, triển khai Nghị quyết số 15/NQ-TƯ ngày 5-5-2022 về “Phương hướng, nhiệm vụ phát triển Thủ đô Hà Nội đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”. Nghị quyết cũng đặc biệt nhấn mạnh đến yêu cầu về “Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có năng lực, trình độ cao, chuyên nghiệp, có bản lĩnh, phẩm chất đạo đức tốt, gương mẫu, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, có ý chí vươn lên, khát vọng cống hiến cho sự nghiệp phát triển Thủ đô”.

Trên tinh thần đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy đề nghị các học viên nhận thức rõ trách nhiệm, nghiêm túc học tập, lắng nghe các chuyên đề đầy đủ, với tinh thần khiêm tốn, cầu thị; tuyệt đối chấp hành nghiêm túc nội quy, quy chế của lớp học; phát huy tính chủ động, tự giác trong học tập, nghiên cứu theo sự gợi mở, định hướng của các báo cáo viên, biến quá trình học thành quá trình tự học, tự nghiên cứu. Trong quá trình học tập, cần lưu ý gắn lý luận với thực tiễn, gắn tài liệu, sách vở với thực tiễn sinh động. Đây cũng là dịp thuận lợi để các đồng chí cùng trao đổi, giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, bổ sung cho nhau và giúp nhau cùng tiến bộ, phấn đấu hoàn thành khóa học với kết quả cao nhất. Từ đó, vận dụng những kiến thức, kỹ năng tiếp thu được trong khóa học vào trong công tác để thực hiện tốt chức trách, nhiệm vụ được giao.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy giao Ban Tổ chức Thành ủy, Ban Quản lý lớp học xây dựng và tổ chức thực hiện chặt chẽ các nội quy, quy chế của lớp học; chỉ đạo, theo dõi, đánh giá, rút kinh nghiệm để tổ chức lớp học này và các lớp sau tốt hơn.

Đối với Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong, cần làm tốt công tác tổ chức quản lý, tạo điều kiện về mọi mặt cho học viên trong suốt thời gian tổ chức lớp học. Các quận, huyện, thị ủy, đảng ủy trực thuộc, các đơn vị quan tâm phân công, tạo điều kiện để cán bộ tham gia hoàn thành tốt yêu cầu của khóa học.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Thị Tuyến trân trọng cảm ơn PGS.TS Trần Đình Thiên, nguyên Viện trưởng Viện Kinh tế Việt Nam cùng các báo cáo viên; đồng thời tin tưởng, với kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng được chuẩn bị nghiêm túc, chu đáo, công tác tổ chức chặt chẽ, bài bản của Ban Quản lý lớp học, các cơ quan liên quan, sự tự giác chuyên cần của các học viên, lớp bồi dưỡng, cập nhật kiến thức sẽ hoàn thành tốt chương trình học tập đã đề ra.

Khánh An

Tin khác

Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Nhằm phát huy mạnh mẽ hơn nữa việc triển khai thác, cập nhật và sử dụng dữ liệu, mới đây, Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã phê duyệt kế hoạch phát triển dữ liệu mở ở 6 lĩnh vực, trong đó có báo chí.
Tin tức 18 giờ trước
(SHTT) - Bộ Thông tin và Truyền thông vừa qua đã có Quyết định 885/QĐ-BTTTT ban hành Bộ tiêu chí đánh giá phát triển hạ tầng số của các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
Tin tức 20 giờ trước
Những ngày này, không khí tại Công viên Văn hóa Đầm Sen (Quận 11, TP.HCM) đông vui, tấp nập người chuẩn bị cho chương trình Những ngày văn hóa đồng hương Quảng Nam tại TP.HCM sắp diễn ra từ ngày 2 - 4/6.
Tin tức 21 giờ trước
(SHTT) - Thời gian gần đây, hầu hết những tranh chấp mới phát sinh liên quan quyền Sở hữu trí tuệ luôn xoay quanh các vấn đề pháp lý. Do đó, các chuyên gia đề nghị nên mở rộng phạm vi các tranh chấp được
Tin tức 1 ngày trước
(SHTT) - Sáng 30/5 tại Bộ Khoa học & Công nghệ đã diễn ra chương trình lễ phát động "Ngày hội STEM Quốc gia lần thứ 9 - Vietnam STEM Festival 2023" với chủ đề “Việt Nam bứt phá tầm cao".