Vinamilk

Hà Nội: Hơn 80% cửa hàng kinh doanh trái cây đã có tem truy xuất nguồn gốc

(SHTT) - Từ đầu năm đến nay, Sở đã lấy 14 mẫu trái cây để phân tích, giám sát các chỉ tiêu kim loại nặng gồm: Asen, Cadimi, Chì; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; các hóa chất Ethylen, Ethephon;... các chỉ tiêu vi sinh vật E.coli, Salmonella. Kết quả 100% mẫu có kết quả đều đáp ứng điều kiện ATTP...

 Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Hà Nội vừa công bố kết quả rà soát công tác giám sát chất lượng, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực nông sản.

Bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng chuỗi sản xuất, cung ứng trái cây an toàn bảo đảm ATTP Sở NN&PTNT đã tập trung cho việc giám sát chất lượng, kiểm tra, kiểm soát, xử lý vi phạm trong lĩnh vực nông sản, đặc biệt là sản phẩm trái cây. Từ đó, cảnh báo, phòng ngừa và ngăn chặn sự cố ATTP trước khi phân phối đến người tiêu dùng, phân tích các mối nguy gây mất ATTP đối với các nguy cơ về vi sinh vật, kim loại nặng, dư lượng thuốc bảo vệ thực vật, hóa chất bảo quản tồn dư sản phẩm trái cây trong nước, nhập khẩu.

trai cay

Hà Nội: Hơn 80% cửa hàng kinh doanh trái cây đã có tem truy xuất nguồn gốc 

Từ đầu năm đến nay, Sở đã lấy 14 mẫu trái cây để phân tích, giám sát các chỉ tiêu kim loại nặng gồm: Asen, Cadimi, Chì; dư lượng thuốc bảo vệ thực vật; các hóa chất Ethylen, Ethephon;... các chỉ tiêu vi sinh vật E.coli, Salmonella. Kết quả 100% mẫu có kết quả đều đáp ứng điều kiện ATTP đối với các chỉ tiêu phân tích.

Bên cạnh đó, Sở NN&PTNT đã tổ chức các đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành, chuyên ngành, tiến hành kiểm tra đột xuất việc chấp hành các quy định về ATTP tại các cơ sở sơ chế, chế biến, kinh doanh trái cây trên địa bàn các quận nội thành. Thí điểm xây dựng hệ thống thông tin điện tử ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc trái cây.

Sở đã phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển (Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) xây dựng, áp dụng “Quy trình xác thực chống hàng gi” xây dựng hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã QR truy xuất nguồn gốc trái cây kinh doanh trên địa bàn thành phố. Đến nay, sau thời gian thí điểm hệ thông thông tin điện tử ứng dụng mã QR truy xuất nguồn gốc trái cây hầu hết các cửa hàng kinh doanh trái cây đã có tem truy xuất nguồn gốc trái cây, đạt tỷ lệ 80,5%.

Sở Công Thương Hà Nội cũng đã phối hợp với Trung tâm Doanh nghiệp hội nhập và Phát triển (Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa Việt Nam) hoàn thiện hệ thống truy xuất nguồn gốc nông sản thực phẩm, giới thiệu các cửa hàng kinh doanh trái cây đã được cấp biển nhận diện kinh doanh trái cây an toàn. Đồng thời, tổ chức tập huấn, phổ biến kiến thức về quy trình xác thực chống hàng giả trong lĩnh vực công nghiệp, thương mại, hệ thống thông tin điện tử sử dụng mã hình QRcode cho đại diện UBND các quận, huyện, thị xã và các doanh nghiệp kinh doanh trái cây…

Thu Hà


Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE