SO HUU TRI TUE
Thứ hai, 08/07/2024
  • Click để copy

Hà Nội: Đặt hàng các nhiệm vụ khoa học công nghệ đảm bảo giải quyết các vấn đề thực tiễn

14:47, 08/07/2024
(SHTT) - Mới đây, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã có buổi làm việc, thảo luận với UBND các huyện phía Nam thành phố về định hướng, hướng dẫn đề xuất kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 và kiểm tra thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.

Hoạt động khoa học công nghệ tại địa phương đang ngày càng đi vào thực tiễn

Thông tin tại Hội nghị, đại diện các huyện đã báo cáo đánh giá kết quả triển khai thực hiện nhiệm vụ hoạt động khoa học công nghệ theo các lĩnh vực trên địa bàn; việc triển khai ứng dụng KH&CN vào phục vụ phát triển kinh tế - xã hội địa phương như: kinh tế, nông nghiệp, giáo dục, y tế, kinh tế, quản lý đất đai, môi trường…

Theo đó, hoạt động xây dựng các mô hình ứng dụng các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất và đời sống đã được chú trọng đẩy mạnh, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của các doanh nghiệp và người dân về vai trò của KH&CN.

Việc phát huy giá trị tài sản trí tuệ tại các địa phương cũng đã được đẩy mạnh đã nâng cao ý thức của người dân về việc sử dụng, giữ gìn và phát triển giá trị nhãn hiệu; nâng cao chất lượng sản phẩm; giảm tình trạng hàng giả, hàng kém chất lượng xuất hiện trên địa bàn.

67.03

 

Đồng thời việc ứng dụng KH&CN vào quản lý nhà nước được đẩy mạnh, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính, áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015, đã nâng cao hiệu quả công tác cải cách hành chính góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị, chuyên môn.

Các huyện trong thời gian qua cũng đã chú trọng khích lệ công tác đăng ký sáng kiến cơ sở, sáng kiến Thủ đô, sáng kiến để làm cơ sở khen thưởng các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Thành phố, cấp Nhà nước được quan tâm chú trọng..

67.04

 

Đại diện các huyện cũng báo cáo nội dung và kết quả thực hiện công tác chỉ đạo, lãnh đạo, công tác tuyên truyền, quán triệt, phố biến, nâng cao nhân thức về KH&CN và các chương trình, kế hoạch của địa phương nhằm thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về đẩy mạnh phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo trên địa bàn. Nhờ đó, công tác quản lý nhà nước về KH&CN trên địa bàn huyện đã dần được ổn định, củng cố và ngày càng đi vào chiều sâu; đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Đảng ủy và chính quyền các Huyện đã xác định phát triển khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong phát triển kinh tế - xã hội và đã chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đến các cấp, các ngành để tập trung lãnh đạo, triển khai thực hiện có hiệu quả.

Cần tăng cường công tác tập huấn cho cán bộ chuyên trách tại địa phương

67.05

 

Tại Hội nghị, đại diện các phòng chuyên môn của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội và các chuyên gia, nhà khoa học đã trao đổi, thảo luận với đại diện các Huyện phía Nam thành phố về kết quả thực hiện các nhiệm vụ KH&CN, các sản phẩm tiềm năng để hỗ trợ đăng ký bảo hộ sở hữu trí tuệ và những định hướng trọng tâm, đề xuất, xác định các nhiệm vụ KH&CN ứng dụng giải quyết các vấn đề trên địa bàn các Huyện.

Đoàn công tác cũng giải đáp những vướng mắc và gợi mở hướng giải quyết với từng ý kiến đề xuất, để từ đó các Huyện có phương hướng, giải pháp khắc phục những khó khăn, tồn tại và đề xuất các nhiệm vụ KH&CN đưa vào tuyển chọn thực hiện trong năm 2025.

Đại diện các Huyện phía Nam Thành phố phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Thiết - Chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa cho biết:  Các địa phương rất chú trọng trong việc triển khai Chương trình 07 của Thành ủy một cách bài bản, bám sát chỉ đạo của Thành phố.

Nhấn mạnh đến những vướng mắc về cơ chế trong việc chuyển giao, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn của các địa phương, cũng như những hạn chế của các địa phương về nhân lực và cơ sở vật chất, đồng chí chủ tịch UBND huyện Ứng Hòa đề nghị Sở Khoa học và Công nghệ tăng cường hơn nữa công tác đào tạo, tập huấn cho cán bộ chuyên trách KH&CN ở cơ sở và các đối tượng khác như doanh nghiệp, người dân. Trong đó chú trọng đào tạo theo đối tượng cụ thể, theo phương thức trực tiếp, cầm tay chỉ việc với phạm vi phù hợp để đội ngũ cán bộ cơ sở hiểu về vai trò, tầm quan trọng của KH&CN, từ đó có mong muốn ứng dụng KH&CN và thực hiện được việc ứng dụng KH&CN.

Bên cạnh đó đồng chí Nguyễn Tiến Thiết cũng nhấn mạnh vai trò, trách nhiệm của các Huyện là đề xuất các nhiệm vụ KH&CN sao cho đúng và trúng với thực tiễn địa phương. Đó là cơ sở để Sở Khoa học và Công nghệ phối hợp với các chuyên gia nhà khoa học đặt hàng các đơn vị nghiên cứu thực hiện các đề tài, dự án giải quyết vấn đề bằng KH&CN, sau đó chuyển giao kết quả và nhân rộng vào thực tiễn.

Việc đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới cần rõ yêu cầu, rõ địa chỉ ứng dụng

67.06

 

Phát biểu kết luận Hội nghị, đồng chí Nguyễn Quốc Hà – Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đánh giá: Các Huyện phía Nam Thành phố Ứng Hòa, Phú Xuyên, Mỹ Đức, Thanh Oai với quyết tâm chính trị cao đã bám sát tinh thần Chương trình 07 của Thành ủy, có những chỉ đạo quyết liệt, nghiêm túc trong việc thực hiện Chương trình 07. Các Huyện đã ban hành các chương trình, kế hoạch một cách cụ thể, phân công các đầu mối để triển khai các nội dung công việc. Các Huyện cũng đã đạt được những kết quả ban đầu tích cực trong thực hiện Chương trình 07.

Đồng thời, các địa phương đã tích hợp các nhiệm vụ KH&CN vào quá trình hoạt động, để nâng cao hiệu quả quản lý, sản xuất, kinh doanh, nâng cao kỹ thuật, cải tiến quy trình, cải cách hành chính, chuyển đổi số.

Tuy nhiên đồng chí Phó Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội cũng thẳng thắn nhận xét: Một số nội dung nhiệm vụ KH&CN tại các địa phương còn chuyển biến chậm như: cải cách thủ tục hành chính, hiệu quả công tác chuyển đổi số, môi trường làng nghề…

Để thúc đẩy khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo địa phương, giữ vững vị trí dẫn đầu của Hà Nội trên Bộ chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII), các Huyện cần đặt hàng các nhiệm vụ KH&CN, chuyển giao, ứng dụng tiến bộ KH&CN vào giải quyết các vấn đề thực tiễn của địa phương, từ đó phát huy vai trò, thế mạnh, tầm quan trọng của KH&CN, gia tăng hàm lượng KH&CN trong các sản phẩm, để KH&CN đóng góp trực tiếp vào phát triển kinh tế, xã hội.

Đồng chí Nguyễn Quốc Hà gợi ý một số lĩnh vực có tiềm năng, gắn với thế mạnh của các địa phương phía Nam Hà Nội như: ứng dụng công nghệ sinh học, nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi bền vững, phát triển tài sản trí tuệ các đặc sản địa phương, phát triển du lịch sinh thái gắn với văn hóa, phát triển các sản phẩm OCOP, phát triển làng nghề, bảo vệ môi trường… Việc đặt hàng nhiệm vụ KH&CN, chuyển giao, ứng dụng công nghệ mới cần rõ yêu cầu, rõ địa chỉ ứng dụng.

Đối với việc đẩy mạnh đổi mới sáng tạo tại địa phương nhằm hỗ trợ hoạt động quản lý và sản xuất kinh doanh, đồng chí Phó Giám đốc Sở đề nghị các địa phương cần thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa phong trào sáng kiến, sáng tạo trong mọi tầng lớp nhân dân, cải tiến quy trình quản lý, sản xuất, kinh doanh, áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia và cải cách hành chính…

Đồng chí Nguyễn Quốc Hà đề nghị các địa phương tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt Chương trình 07 đến các tầng lớp nhân dân. Nhằm nâng cao nhân thức của các cấp lãnh đạo cũng như người dân về vai trò của KH&CN từ đó tạo quyết tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ KH&CN, đưa KH&CN thiết thực vào đời sống.

Đồng chí cũng lưu ý các địa phương chú ý thực hiện đúng cơ chế báo cáo của Chương trình 07, định kỳ có báo cáo theo quy định, đồng thời nâng cao chất lượng báo cáo. Các báo cáo cần nêu bật tình hình thực hiện những nhiệm vụ được giao, cập nhật các số liệu, chỉ số, chỉ tiêu của Chương trình tại địa phương mình.   

Quỳnh Trang

Tin khác

Tin tức 1 phút trước
(SHTT) - Mới đây, đoàn công tác của Sở Khoa học và Công nghệ Hà Nội đã có buổi làm việc, thảo luận với UBND các huyện phía Nam thành phố về định hướng, hướng dẫn đề xuất kế hoạch khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo năm 2025 và kiểm tra thực hiện Chương trình số 07-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội.
Tin tức 5 giờ trước
Sở Thông tin và Truyền thông TP Đà Nẵng vừa tổ chức họp báo phát động giải báo chí tuyên truyền về Chuyển đổi số của TP Đà Nẵng năm 2024.
Tin tức 5 giờ trước
Trong 6 tháng đầu năm 2024, Cục Quản lý thị trường (QLTT) TP Đà Nẵng cho biết đơn vị này xử phạt vi phạm hành chính hơn 920 vụ, thu nộp ngân sách nhà nước hơn 4,34 tỷ đồng; xuất sắc hoàn thành 72,33% chỉ tiêu được giao trong năm.
Tin tức 5 giờ trước
Liên Đoàn Cờ TP Đà Nẵng cho biết sẽ tổ chức vòng Chung kết Giải Cờ Vây các Câu lạc bộ (CLB) Việt Nam  - Cúp Woori Finacial Capital 2024 vào ngày 7/7 tới. Đây là sự kiện quan trọng của Cờ vây Đà Nẵng nói riêng và Cờ vây Việt Nam nói chung, đánh dấu sự trưởng thành của nền Cờ Vây nước nhà.
Tin tức 17 giờ trước
(SHTT) - Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã ban hành công văn thông báo về lộ trình dừng công nghệ di động 2G tại Việt Nam. Theo đó, lộ trình này sẽ kéo dài trong khoảng thời gian 2 năm.