Sea Bank

Hà Nội 50 cơ sở vi phạm ATTP bị xử lý

Thực hiện Kế hoạch của Ban Chỉ đạo trung ương về vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) triển khai đợt kiểm tra an toàn thực phẩm trong dịp Tết Trung thu năm 2017, Bộ Công Thương ban hành Quyết định số 3498 /QĐ-BCT thành lập Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành (Đoàn số 2) tại Hà Nội và Hải Phòng.

b

 Ảnh minh họa

Qua kiểm tra, Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng đã triển khai nghiêm túc Kế hoạch số 902/KH-BCĐTƯVSATTP. Chỉ đạo liên ngành về vệ sinh an toàn thực phẩm Thành phố Hà Nội đã thành lập 657 đoàn kiểm tra, số cơ sở được thanh tra, kiểm tra là 785 cơ sở, số cơ sở vi phạm: 133 cơ sở, số cơ sở vi phạm bị xử lý: 50 cơ sở, cảnh cáo 17 cơ sở, 02 cơ sở bị tiêu huỷ sản phẩm, đang hoàn thiện hồ sơ thanh tra, kiểm tra 83 cơ sở, xét nghiệm labo 162 mẫu, kết quả 8/8 mẫu bánh trung thu có kết quả đạt, số mẫu còn lại chưa có kết quả; tại Thành phố Hải Phòng thành lập 02 Đoàn thanh tra, kiểm tra ở tuyến tỉnh, các tuyến quận, huyện, xã cũng chủ động triển khai các đoàn liên ngành trong dịp Tết Trung thu năm 2017.

Công tác tuyên truyền, tập huấn và phổ biến được triển khai đồng bộ trên các huyện, thị xã, thành phố bằng nhiều hình thức và phương tiện theo các chủ đề khác nhau. Các cơ sở được Đoàn liên ngành trung ương trực tiếp kiểm tra có ý thức chấp hành các quy định về ATTP. Tại Hà Nội và Hải Phòng, Đoàn liên ngành kiểm tra tổng cộng 08 cơ sở sản xuất bánh kẹo, trong đó, đa số các cơ sở có ý thức tuân thủ các quy định về điều kiện đảm bảo an toàn thực phẩm. Tuy nhiên, vẫn còn một số điểm tồn tại một vài cơ sở, các nhân viên không đeo bao tay trong quá trình làm việc.

Đoàn công tác số 2 đề nghị Ban Chỉ đạo liên ngành VSATTP Thành phố Hà Nội và Thành phố Hải Phòng tiếp tục triển khai các đợt thanh tra, kiểm tra các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm từ tuyến thành phố đến tuyến huyện, xã. Đặc biệt chú trọng các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ, kiên quyết xử lý các cơ sở vi phạm các quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm; Giám sát việc khắc phục những kiến nghị của Đoàn thanh tra, kiểm tra liên ngành trung ương đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được kiểm tra và tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền các quy định về đảm bảo ATTP đến các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên địa bàn thành phố.

Theo Lao Động Thu Đô