Hotboy, hotgirl tương lai là đây chứ đâu, cưng chịu gì nổi không biết.