Giới thiệu 2 sáng chế của Mazda - các bài viết về Giới thiệu 2 sáng chế của Mazda, tin tức Giới thiệu 2 sáng chế của Mazda

  • Giới thiệu 2 sáng chế của Mazda về xe điện

    Giới thiệu 2 sáng chế của Mazda về xe điện

    Tài sản trí tuệ

    (SHTT) - Hai năm trước, Mazda đã giới thiệu một chiếc xe điện mở rộng hấp dẫn có tên là Mazda2 RE Range-Extender và không lâu sau đó, chiếc xe đã dần vắng bóng trên thị trường. Giờ đây, dựa trên những ý tưởng cốt lõi của nó, nhà sản xuất đã thiết kế 2 bằng sáng chế mới.