Giao Thủy - các bài viết về Giao Thủy, tin tức Giao Thủy

  • Giao Thủy - Huyện thứ 50 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

    Giao Thủy - Huyện thứ 50 đạt chuẩn huyện nông thôn mới

    Tin tức

    Giao Thủy (Nam Định) là huyện thứ 50 của cả nước đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Quyết định công nhận Giao Thủy đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2017 vừa được Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ, Trưởng ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia ký sáng 16/4.