SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 30/09/2023

SO HUU TRI TUE

Khoa học Công nghệ 2 năm trước
(SHTT) - Giáo sư Stefan Klein tại Slovakia đã hiện thực hóa chiếc xe ô tô biến hình tức thời thành máy bay sau 30 năm nghiên cứu. Sáng chế đặc biệt này dự kiến sẽ được thương mại hóa và chào hàng vào nửa đầu năm 2021