SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 30/09/2023

SO HUU TRI TUE

Sở hữu trí tuệ 3 năm trước
(SHTT) - Nhằm giải quyết những hạn chế của các phương pháp tưới thông minh phổ biến hiện nay, nhóm các nhà nghiên cứu tại trường ĐH Khoa học Tự nhiên thuộc ĐH Quốc Gia Hà Nội đã tìm ra một giải pháp tưới ngầm kết hợp bón phân giúp tiết kiệm nước và giảm sức lao động.