SO HUU TRI TUE
Thứ bảy, 30/09/2023

SO HUU TRI TUE

Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Việc tăng hạn dùng đối với vaccine Pfizer sẽ được áp dụng trên toàn cầu cho người từ 12 tuổi trở lên.