Sea Bank

Gần 20 đại học đã công bố điểm thi

Chiều 20/7, ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐH Quốc gia Hà Nội), Tài nguyên Môi trường TP HCM và Tài Chính Marketing vừa công bố điểm. Thủ khoa ĐH Khoa học Tự nhiên đạt 28,5 điểm.

Ông Nguyễn Hữu Dư, Hiệu phó ĐH Khoa học Tự nhiên cho biết, chiều 20/7, Hội đồng tuyển sinh đã gửi dữ liệu điểm thi cho Bộ GD&ĐT. Với điểm thi Toán 9, Lý 9,5 và Hóa 9,75, Bùi Đình Anh trở thành thủ khoa của trường. Phổ điểm tổng cộng 3 môn nhiều nhất là 17 điểm và 9,75 là điểm tối đa ở môn Toán.

Phổ điểm chung của thí sinh thi vào ĐH Tài nguyên Môi trường TP HCM rất thấp, đa số từ 7 - 10 điểm. Ở khối A, số thí sinh trên 13 điểm không đáng kể. Thủ khoa khối A là Quách Lâm Vũ (18 điểm), và thủ khoa khối A1 Phạm Nguyễn Hoàng Tâm được 21 điểm.

Trong khi đó, thủ khoa ĐH Tài chính Marketing Trần Nguyễn Thụy An được 25,5 điểm (6,75; 10 và 8,5).

 

STT Tên trường công bố điểm
15 Khoa Y dược (ĐHQG Hà Nội)
14 Khoa Luật (ĐHQG Hà Nội) khối A, A1
13 ĐH Kinh tế (ĐHQG Hà Nội) khối A, A1
12 ĐH Giáo dục (ĐHQG Hà Nội) khối A, B
11 ĐH Công nghệ (ĐHQG Hà Nội)
10 ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn (ĐHQG Hà Nội) khối A, B
9 ĐH Khoa học Tự nhiên (ĐHQG Hà Nội)
8 ĐH Tiền Giang
7 ĐH Tài chính Marketing
6 ĐH Tài nguyên Môi trường TP HCM
5 ĐH Quảng Nam
4 HV Âm nhạc Huế
3 ĐH Đà Lạt
2 ĐH Chu Văn An
1 ĐH Dân lập Hải Phòng 
TAGS: