Vinamilk

Dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế Nam Hội An: Phê duyệt 'thần tốc'?

(SHTT) - Dự án Thành phố Giáo dục Quốc tế Nam Hội An của Công ty Nguyễn Hoàng lấy hơn 20ha diện tích rừng phòng hộ để triển khai nhưng tỉnh Quảng Nam đã không lấy ý kiến các Bộ và trình Thủ tướng Chính phủ trước khi phê duyệt.

Quy trình phê duyệt dự án thần tốc

Mặc dù là mô hình chưa được quy định trong hệ thống quản lý, cũng như quy phạm pháp luật tại Việt Nam nhưng chưa đến 60 ngày, dự Thành phố giáo dục Quốc tế Nam Hội An của Công ty Nguyễn Hoàng đã hoàn thành cơ bản quy trình đầu tư.

Quy trình diễn ra nhanh chóng như sau:

Ngày 21/6/2018 UBND tỉnh Quảng Nam có thông báo kết luận số 214/TB-UBND về báo cáo ý tưởng đầu tư của Công ty Nguyễn Hoàng về dự án Thành phố giáo dục Quốc tế Nam Hội An, đặt tại huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam.

Ngày 26/7/2018, UBND tỉnh Quảng Nam phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 về dự án này trên cơ sở tờ trình số 02/TTr/IEC-NHA ngày 16/7/2018 và báo cáo thẩm định số 38/ThĐ-SXD ngày 20/7/2018 của Sở Xây dựng Quảng Nam.

Ngày 3/8/2018, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định Chủ trương đầu tư số 2354/QĐ-UBND cho dự án này. Theo đó, tổng diện tích đất sử dụng là 41ha, tổng mức đầu tư 1.500 tỷ đồng, thời gian hoạt động là 50 năm, quy mô thiết kế là 12.000 học sinh, dự kiến năm 2021 sẽ đưa vào hoạt động chính thức.

Đến ngày 17/8/2018, UBND tỉnh Quảng Ngãi có Quyết định số 2483/QĐ-UBND, phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 của dự án. Trong đó, mật độ xây dựng gộp của dự án khoảng 25%, cao tối đa 09 tầng. Cơ cấu sử dụng đất gồm: đất dự án 410.000m2, đất rừng phòng hộ là 190.000m2.

quang nam

 Quyết định Chủ trương đầu tư số 2354/QĐ-UBND, tổng diện tích sử dụng là 41ha đất.

Dự án điều chỉnh liên tục

Ngày 27/5/2019 UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục ban hành Quyết định số 1540/QĐ-UBND phê duyệt nhiệm vụ điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 cho dự án.

Sau đó không lâu, Công ty TNHH Thành phố Giáo dục Quốc tế Nam Hội An (Doanh nghiệp dự án của Nguyễn Hoàng) có tờ trình số 02/2019/TTr/IEC-NHA ngày 09/7/2019 và số 03/TTr-IEC-NHA, tới ngày 10/9/2019 có tiếp 2 tờ trình đề nghị điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 dự án, cùng với đó là 2 tờ trình thẩm định số 23/ThĐ-SXD và số 74/TTr-SXD vào ngày 31/7/2019 và ngày 8/11/2019.

Về nội dung, điểm điều chỉnh quy hoạch khác biệt lớn nhất so với quyết địnhh 2483/QĐ-UBND của UBND tỉnh Quảng Nam về tỷ lệ 1/500 trước đó là Đất dự án từ 410.000m2 giảm còn 385.803m2, diện tích rừng phòng hộ từ 190.000m2 tăng lên 214.197m2, quy mô khu quy hoạch 60ha.

Ngày 08/11/2019 UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 3569/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng kèm theo đồ án điều chỉnh Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 dự án.

10 ngày sau, ngày 28/11/2019 Công ty TNHH Thành phố Giáo dục Quốc tế Nam Hội An có tờ trình số 04/TTr/IEC-NHA xin tiếp tục điều chỉnh quy hoạch tỷ lệ 1/500 cho dự án. Ngày 25/12/2019 sở Xây dựng Quảng Nam có Tờ trình số 100/TTr-SXD thẩm định cho dự án.

Không lâu sau đó, ngày 16/01/2020, UBND tỉnh Quảng Nam ban hành Quyết định số 174/QĐ-UBND Phê duyệt quy hoạch và ban hành Quy định quản lý xây dựng, kèm theo đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cho dự án. 

Trong lần điều chỉnh này, đất dự án tiếp tục được điều chỉnh giảm từ 385.803m2 xuống 348.300m2. Đất rừng phòng hộ vẫn là 214.197m2, nhưng có thêm sự xuất hiện của 2 loại đất quy hoạch mới. Đó là đất cây xanh chuyên dụng diện tích 60.450m2, đất hạ tầng kỹ thuật diện tích 26.550m2. Tương ứng với đó, quy mô khu quy hoạch tăng từ 60ha lên 64,95ha.

Như vậy, trong khoảng 1,5 năm, Dự án này đã được UBND tỉnh Quảng Nam điều chỉnh 2 lần. Điều này khiến dự án tăng từ 60ha lên 64,95ha, cơ cấu sử dụng đất của dự án cũng được thay đổi khá nhiều.

Bất thường trong việc phê duyệt và điều chỉnh

Điều bất thường đầu tiên đó là tỉnh Quảng Nam dễ dàng thông qua dự án dù theo Thông tư số 01/2017/TT-BTNMT ngày 9/2/2017 của Bộ TN&MT quy định định mức sử dụng đất xây dựng, nhưng không quy định định mức giao đất về giáo dục và đào tạo liên khu vực, có nhiều cấp học như dự án đầu tư.

quang nam 1

 Quyết định số 174/QĐ-UBND phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 cho dự án. Quy mô khu quy hoạch tăng từ 60ha lên 64,95ha, diện tích đất rừng phòng hộ là 214.197m2 mà tỉnh Quảng Nam "quên" trình Thủ tướng Chính Phủ.

Ngoài ra, trong các văn bản thẩm định, phê duyệt của các cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam không ghi nhận văn bản nào từ phía các Bộ ban ngành, ngoài các ý kiến của “nội bộ” tỉnh Quảng Nam.

Không chỉ vậy, trong 2 quyết định điều chỉnh tỷ lệ 1/500, UBND tỉnh Quảng Nam còn ban hành đính kèm thêm 2 quy định Quản lý đồ án này. Bên cạnh đó, trong 3 lần ban hành Quyết định 1/500 của dự án, diện tích của dự án được tỉnh Quảng Nam phê duyệt đã tăng một cách đáng kinh ngạc.

UBND tỉnh Quảng Nam cũng đã sử dụng thuật ngữ không đồng nhất khiến diện tích cho dự án của Nguyễn Hoàng đã... tăng hơn 20ha. Cụ thể, trong các quyết định quy hoạch, Quảng Nam sử dụng là “Quy mô khu quy hoạch”. Còn trong quyết định chủ trương đầu tư lại thể hiện là “tổng diện tích đất sử dụng”. Lưu ý là quyết định chủ trương ban đầu, diện tích dự án là 41ha, nhưng văn bản cuối cùng là 64,95ha (tính tới thời điểm hiện tại).

Đã thế, Quảng Nam cũng ban hành quy định hướng dẫn việc quản lý xây dựng, sử dụng các công trình theo đồ án điều chỉnh dự án; Các cá nhân tổ chức trong và ngoài nước có liên quan đến hoạt động xây dựng trong dự án; Việc điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi Quy định này phải được UBND tỉnh Quảng Nam xem xét, quyết định.

Đây là một trong những quy định khá khó hiểu, vì không nhiều dự án có các Quy định ban hành kèm theo Quyết định quy hoạch tỷ lệ 1/500. Hơn nữa, hiện chưa rõ vì sao tỉnh Quảng Nam lại ban hành quy định riêng cho dự án này?

Đặc biệt hơn cả, sau 2 lần điều chỉnh Quyết định quy hoạch 1/500, tổng diện tích đất rừng phòng hộ dành cho dự án đã tăng từ 190.000m2 lên 214.197m2. Theo các quy định hiện hành, khi tỉnh Quảng Nam điều chỉnh diện tích rừng nói trên lớn hơn 20ha cần có ý kiến phê duyệt của Thủ tướng Chính Phủ. Nhưng hiện chưa có thông tin cho thấy Quảng Nam đã thực hiện bước quy trình này trong quá trình điều chỉnh.

Phải chăng, tỉnh Quảng Nam đã chọn cách phê duyệt trước thấp hơn quy định, rồi điều chỉnh tăng sau, nhằm “qua mặt” cấp Trung ương?

Sự việc hiện đang được làm rõ.

Trung Hà