SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 05/12/2023

SO HUU TRI TUE

Kiểu dáng công nghiệp 3 năm trước
(SHTT) - Bất cứ kiểu dáng công nghiệp nào dù có độc đáo đến đâu cũng phải đáp ứng đủ 3 tiêu chuẩn bảo hộ theo quy định mới được độc quyền sử dụng.