Vinamilk

Doanh thu ngành Kem vẫn tăng mạnh, KIDO Foods lãi lớn nửa đầu năm

Tuy chịu ảnh hưởng mạnh và trực tiếp từ môi trường bên ngoài, doanh thu của ngành Kem vẫn tăng tốt tới 11% so với cùng kỳ năm ngoái.

KIDO Foods lãi lớn nửa đầu năm

Báo cáo nửa đầu năm của Công ty Cổ phần Thực phẩm Đông lạnh KIDO (KIDO Foods - KDF) cho thấy, doanh thu thuần ước đạt 766,4 tỷ đồng, bằng với cùng kỳ 2019. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế đạt gần 113 tỷ đồng, tăng 22%. Biên lợi nhuận trước thuế tăng từ 15,5% lên 18,6%.

Theo thông tin từ KDF, do tình hình dịch bệnh kéo dài, trường học và khu du lịch khắp cả nước phải đóng cửa trong gần 5 tháng đầu năm, cùng với đó là sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường, KDF quyết định tạm ngưng mảng thực phẩm đông lạnh và sữa chua để tập trung đẩy mạnh mảng kem.

Tuy chịu ảnh hưởng mạnh và trực tiếp từ môi trường bên ngoài, doanh thu của ngành Kem vẫn tăng tốt tới 11% so với cùng kỳ năm ngoái, đủ để bù đắp cho doanh thu từ thực phẩm đông lạnh và sữa chua.

Song song đó, doanh nghiệp đã đẩy mạnh mảng kem, thực hiện chuyển dịch kênh phân phối. Doanh nghiệp cũng tập trung tăng độ phủ thêm 40% ở các kênh phân phối hiện đại (minimart) tại các thành phố lớn.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp đã kiểm soát chặt chẽ chi phí góp phần làm lợi nhuận trước thuế 6 tháng tăng cao, đạt 71% kế hoạch năm 2020.

Doanh thu thuần 6 tháng năm 2020 (chưa kiểm toán) ước bằng cùng kỳ năm trước, đạt 766 tỷ đồng, riêng tháng 6 đạt 228 tỷ đồng.

Lợi nhuận trước thuế 6 tháng ước đạt 142 tỷ đồng, tăng trưởng 20% so với cùng kỳ năm ngoái và đạt trên 71% kế hoạch cả năm mà Đại hội đồng cổ đông 2020 đặt ra là 200 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp 6 tháng 59,2%, giảm so với mức 60,3% cùng kỳ (do tác động của bệnh dịch), nhưng riêng tháng 6, biên lợi nhuận gộp đạt đến 62,6%, tăng so với mức 59,5% so với tháng 6/2019.

Thực phẩm Đông Lạnh KIDO muốn sáp nhập vào công ty mẹ

Năm nay, theo kế hoạch KDF sẽ được sáp nhập vào Công ty mẹ là Tập đoàn KIDO (KDC). Tập đoàn KIDO hiện là công ty mẹ sở hữu 65% cổ phần tại Thực phẩm Đông lạnh KIDO. Việc sáp nhập được ban lãnh đạo công ty kì vọng sẽ tạo ra các giá trị cộng hưởng mạnh mẽ, đem lại lợi ích cho cổ đông, cũng như nâng cao năng lực tài chính, quản lí, điều hành.

Theo đó, KDC sẽ phát hành hơn 23 triệu cổ phần để hoán đổi 17,76 triệu cổ phiếu, tương ứng 32,69% cổ phần KDF đang lưu hành (không bao gồm phần do KDC sở hữu với tư cách cổ đông lớn). Tỷ lệ hoán đổi là một cổ phiếu KDF nhận 1,3 cổ phiếu KDC. Đây là tỉ lệ cao hơn so với kết quả chứng thư thẩm định giá 1:1,21, với một cổ phiếu KDF chỉ đổi 1,21 cổ phiếu KDC.

Việc tăng tỉ lệ hoán đổi sau khi HĐQT xem xét yếu tố giá thị trường và cho KDF nhận một khoản thặng dư tăng thêm. Sau khi thực hiện hoán đổi, KDF sẽ thuộc sở hữu toàn bộ của KDC, cổ phiếu công ty KDF sẽ bị hủy niêm yết 56 triệu đơn vị trên Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX) và hủy đăng kí trên Trung tâm Lưu kí Chứng khoán (VSD).

Song song kế hoạch sáp nhập, công ty sẽ chi trả cổ tức đặc biệt năm 2020 là 30%, tức 3.000 đồng một cổ phần nhằm chia hết phần thặng dư trước đó tại KDF. Bên cạnh đó, công ty sẽ chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ Công ty cổ phần sang Công ty TNHH một thành viên do KDC sở hữu 100% vốn điều lệ.

Trước thông tin sáp nhập KDC và KDF chính thức được công bố, hai cổ phiếu này đã tăng ấn tượng trong một tháng trở lại đây. KDC tăng hơn 70% lên 29.000 đồng và KDF tăng hơn 30% lên vùng giá 33.000 đồng.

Cổ phiếu KDC đã tăng mạnh đến 85% thị giá trong 6 tháng trở lại đây.

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ