Vinamilk
Ông chủ của Nhật Cường Mobile là ai?

Ông chủ của Nhật Cường Mobile là ai?

(SHTT) - Nhật Cường Mobile là thương hiệu thuộc sở hữu của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ kỹ thuật Nhật Cường. Người đại diện pháp luật của Nhật Cường Mobile là ông Bùi Quang Huy, sinh năm 1974, quốc tịch Việt Nam.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE