Vinamilk
Vinh danh gần 200 doanh nghiệp Thủ đô tại Đêm Doanh nghiệp 2019

Vinh danh gần 200 doanh nghiệp Thủ đô tại Đêm Doanh nghiệp 2019

(SHTT) - Đêm Doanh nghiệp 2019 được tổ chức với mong muốn kết nối các doanh nghiệp, các điển hình tiên tiến để từ đó nhân rộng những mô hình hay, việc làm tốt trong cộng đồng, làm lan tỏa những tấm lòng nhân ái, sự sẻ chia trong toàn xã hội.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE