Vinamilk
Nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của công nghệ

Nhận thức của doanh nghiệp về vai trò của công nghệ

(SHTT) - Trong môi trường cạnh tranh quốc tế, công nghệ là một yếu tố chiến lược sống còn cho phát triển nhanh chóng kinh tế-xã hội. Nhờ đổi mới công nghệ, DN có nhiều cơ hội để nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm, khả năng trong thiết kế dây chuyền sản xuất mới, hiệu quả trong quản lý và vận hành DN.

Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE