Vinamilk
CEO Golden Gift Việt Nam: Chơi golf giúp tôi mở ra nhiều cơ hội kinh doanh

CEO Golden Gift Việt Nam: Chơi golf giúp tôi mở ra nhiều cơ hội kinh doanh

"Chơi golf giúp tôi thư giãn, để rèn luyện những phẩm chất kinh doanh, kỹ năng cần có và cơ hội mở rộng trong Kinh doanh" - Đó là những chia sẻ của Trần Thắng, CEO thương hiệu quà tặng Golden Gift Việt Nam.

Vinamilk
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE