Vinamilk
Vấn đề bảo vệ thương hiệu: Doanh nghiệp Việt mất bò mới lo làm chuồng

Vấn đề bảo vệ thương hiệu: Doanh nghiệp Việt mất bò mới lo làm chuồng

(SHTT) - Vấn đề bảo vệ thương hiệu vẫn luôn là một trong những vấn đề nhức nhối và thách thức lớn đối với các doanh nghiệp Việt. Mặc dù xác định được giá trị to lớn của thương hiệu nhưng các doanh nghiệp Việt vẫn chưa cảnh tỉnh và nghiêm túc trong việc bảo vệ thương hiệu của mình.

Vinamilk
Sunshine

Xuân Tài
SO HUU TRI TUE