Vinamilk

Doanh nghiệp ngành dầu khí làm ăn ra sao trong 6 tháng đầu năm?

(SHTT) - Kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 phản ánh tác động của dịch Covid-19 lên nhóm doanh nghiệp dầu khí khá rõ nét.

Loạt doanh nghiệp ngành dầu khí “lao đao" vì Covid-19

Ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhu cầu tiêu thụ xăng dầu đi xuống, ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động kinh doanh của Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam (Petrolimex, HOSE: PLX).

Quý 2/2020 PLX thu về 26.709 tỷ đồng doanh thu thuần, giảm 46% so cùng kỳ và thấp hơn cả quý 1/2020. Công ty báo lãi ròng 677 tỷ đồng, giảm 43%.

Mức lợi nhuận này cao hơn so với con số ước tính của ban điều hành PLX đưa ra tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 (350 tỷ đồng).

Tuy nhiên, kết thúc 6 tháng đầu năm, PLX vẫn báo lỗ ròng lũy kế 1.216 tỷ đồng (quý 1 lỗ ròng gần 1.900 tỷ đồng). Các công ty con và công ty liên doanh, liên kết đều ghi nhận kết quả chưa khả quan.

Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam.

Theo BCTC hợp nhất quý 2 vừa công bố, Tổng Công ty cổ phần Vận tải Dầu khí (PVTrans, HOSE: PVT) ghi nhận doanh thu thuần giảm 18% so với cùng kỳ, ghi nhận 1.829 tỷ đồng do loại hình dịch vụ hàng hải dầu khí và dịch vụ thương mại giảm. Khép lại quý 2, PVT ghi nhận lãi ròng giảm nhẹ 2%, xuống còn 201 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, PVT ghi nhận doanh thu thuần và lãi ròng lần lượt giảm 17% và 24% so với cùng kỳ, xuống còn 3.408 tỷ đồng và 268 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc nửa năm 2020, PVT đã thực hiện được 76% kế hoạch lãi sau thuế năm 2020.

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất nửa đầu năm 2020 với doanh thu thuần 15.684 tỷ đồng và lãi ròng 1.179 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

Năm 2020, POW lên kế hoạch doanh thu 35,448 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 2,043 tỷ đồng, lần lượt giảm 1.4% và 28.4% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng, ông lớn ngành điện thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí (PV Drilling, HoSE: PVD) cùng vừa công bố doanh thu quý II tăng 46% lên 1.464 tỷ đồng nhưng lợi nhuận gộp lại giảm 63% xuống còn 57 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ giảm 46% còn gần 61 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng, Công ty đem về 85 tỷ đồng lãi ròng, tăng 290% so cùng kỳ và vượt 25% kế hoạch đề ra. Tuy nhiên, kế hoạch 2020 được đặt ra thấp hơn nhiều so với thực hiện năm 2019.

Tổng công ty cổ phần Khoan và Dịch vụ Khoan Dầu khí.

Tại Tổng Công ty Hóa chất và Dịch vụ Dầu khí - CTCP (HNXPVC) ghi nhận lãi ròng trong 6 tháng đầu năm 2020 chỉ nhỉnh hơn 3 tỷ đồng, giảm 76% so cùng kỳ.

Riêng trong quý 2/2020, PVC ghi nhận doanh thu thuần tăng 15% so cùng kỳ, đạt gần 474 tỷ đồng. Tuy nhiên do chịu ảnh hưởng kép của dịch Covid-19 và giá dầu thế giới giảm, các nhà thầu giãn/dừng kế hoạch khoan dẫn đến hoạt động cung cấp dịch vụ khoan giảm mạnh.

Điều này khiến lãi gộp cùng PVC thu hẹp 34% so cùng kỳ. Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Công ty lỗ ròng gần 1 tỷ đồng trong quý vừa qua.

Sau 6 tháng đầu năm 2020, Tổng Công ty cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (HNX: PVS) cũng ghi nhận doanh thu đạt 8.714 tỷ đồng và lãi dòng đạt 359 tỷ đồng, lần lượt giảm 2% và 39% so cùng kỳ.

So với các kế hoạch đã đề ra, năm nay, PVS đặt kế hoạch lợi nhuận giảm 21% so với kết quả đạt được năm 2019.

Nhiều doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận tăng

Tổng công ty Phân bón và Hóa chất Dầu khí (Đạm Phú Mỹ, HoSE: DPM) vừa công bố báo cáo tài chính hợp nhất quý II/2020, cho thấy, công ty này ghi nhận con số lãi ròng 308,2 tỷ đồng, cao gấp 8,5 lần so với cùng kỳ năm 2019. Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ trong kỳ đạt 302,8 tỷ đồng, gấp 10 lần cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, DPM đạt 3.985 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 10,6% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt 415 tỷ đồng cao gấp 4,6 lần so với nửa đầu năm 2019.

Như vậy, kết thúc 6 tháng đầu năm 2020, DPM đã hoàn thành được 42% mục tiêu về doanh thu và 96% mục tiêu về lợi nhuận.

Công ty cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (Hose: DCM) quý 2/2020 ghi nhận doanh thu hơn 1.929 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 265,8 tỷ đồng, lần lượt giảm nhẹ 3,5% và tăng 136,5% so với cùng kỳ năm 2019.

Luỹ kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu đạt 3.276 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 359,9 tỷ đồng, lần lượt giảm 4,9% và tăng 19,9% so với 6 tháng đầu năm 2019.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm doanh nghiệp đã hoàn thành 693,3% kế hoạch lợi nhuận.

Hà Phương (T/H)