Sea Bank

Doanh nghiệp không đăng ký bảo hộ thương hiệu sẽ gặp bất lợi gì?

Câu hỏi: Tôi mới thành lập doanh nghiệp và chưa kịp đăng ký bảo hộ thương hiệu. Vậy cho tôi hỏi tôi có cần đăng ký bảo hộ thương hiệu hay không và nếu không đăng ký bảo hộ thương hiệu thì sẽ gặp bất lợi gì?

Trả lời: 

Nhiều doanh nghiệp đang bỏ tiền vào kinh doanh và phát triển thương hiệu mà không đăng ký nhãn hiệu để được pháp luật bảo hộ nên gặp nhiều bất lợi.

Bất lợi do không đăng ký bảo hộ thương hiệu:

- Phải thay đổi lại tên công ty: Theo quy định tại điều 19 Nghị định 78/2015 về đăng ký doanh nghiệp có quy định về vấn đề xử lý đối với trường hợp tên doanh nghiệp xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp, đây là một trong những căn cứ quan trọng để doanh nghiệp có thể sử dụng để trống lại hành vi vi phạm nhãn hiệu.

dang ky bao ho thuong hieu

 Doanh nghiệp không đăng ký bảo hộ thương hiệu sẽ gặp nhiều bất lợi (Nguồn: dangkybanquyenvn)

- Bị đối thủ cạnh tranh đăng ký trước: Nếu doanh nghiệp không để ý đăng ký nhãn hiệu khi thành lập công ty, thì rất có thể một doanh nghiệp khác đã đăng ký trước, nên đã gây bất lợi cho chính công ty mình đẫn đến việc phải đổi tên công ty, thay đổi tên nhãn hiệu công ty.

- Không quảng cáo truyền thông được: Hiện nay đối với những đơn vị truyền thông quảng cáo chuyên nghiệp đã yêu cầu khách hàng có Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu để không xâm phạm quyền nhãn hiệu của doanh nghiệp khác khi quảng cáo.

- Bị kiện vì xâm phạm nhãn hiệu đã có: Nếu khi sản xuất, kinh doanh... không đăng ký nhãn hiệu, mà doanh nghiệp bạn đang sử dụng nhãn hiệu đã được một doanh nghiệp khác đã đăng ký sử dụng trước. vậy có thể doanh nghiệp của bạn đang xâm phạm nhãn hiệu của doanh nghiệp khác và doanh nghiệp có thể bị kiện vì xâm phạm nhãn hiệu.

Nguồn Bảo Hộ Thương Hiệu