Giấc mơ sữa Việt Nam

Doanh nghiệp bảo hiểm đã thực hiện được bao nhiêu kế hoạch lợi nhuận năm 2020?

Đã qua 9 tháng đầu, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIG) chỉ mới thực hiện được 50% lợi nhuận đã đề ra trong năm 2020.

Tính đến cuối năm 2019, thị trường bảo hiểm có 66 doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, gồm 30 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, 18 doanh nghiệp bảo hiểm, 2 doanh nghiệp tái bảo hiểm, 16 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm và 1 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài.

Bước sang năm 2020, trước tác động của dịch Covid-19, đa phần các doanh nghiệp bảo hiểm đều khá thận trọng khi đề ra kế hoạch lợi nhuận đi lùi cho năm 2020.

Đến thời điểm hiện tại, thời hạn để các công bố kết quả kinh doanh quý 3/2020 đã kết thúc, cũng là lúc các nhà đầu tư cùng nhìn lại hành trình 9 tháng đầu năm của các doanh nghiệp để có những định hướng cho phần còn lại của năm 2020.

Kết quả lợi nhuận 9 tháng đầu năm 2020 một số doanh nghiệp bảo hiểm. (Nguồn: Tác giả tổng hợp từ BCTC các doanh nghiệp).  
Nguồn: Tác giả tổng hợp từ BCTC các doanh nghiệp bảo hiểm. (*: KH LNST 2020).

Đầu tiên phải kể tới Tổng công ty Cổ phần Bảo hiểm Bảo Long (BLI) với mục tiêu lợi nhuận trước thuế năm 2020 giảm 24%, đạt mức gần 40 tỷ đồng. Về tiến độ thực hiện, chỉ trong 9 tháng qua, BLI đạt 86 tỷ đồng lãi sau thuế và 107 tỷ đồng lãi trước thuế, vượt gần 170% so với kế hoạch lãi trước thuế 40 tỷ đồng của cả năm.

Tương tự, Tập đoàn Bảo Việt (BVH) đặt mục tiêu 2020 đạt 1.488 tỷ đồng doanh thu và 1.000 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, giảm 20% so với thực hiện năm 2019. Tuy nhiên, trong 9 tháng qua, doanh nghiệp này đã ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 1.122 tỷ đồng, tăng 8% so với cùng kỳ năm 2019, vượt 12% kế hoạch cho cả năm.

Tại Tổng Công ty Bảo hiểm BIDV (BIC), mục tiêu năm 2020 đạt 2.425 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm riêng Công ty mẹ và 241 tỷ đồng lợi nhuận hợp nhất trước thuế, giảm 11% so với thực hiện năm 2019. Tính chung sau 9 tháng đầu năm, BIC đạt gần 286 tỷ đồng lãi trước thuế và 231 tỷ đồng lãi sau thuế. Như vậy, BIC vượt 12% chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế cả năm.

Riêng Tổng CTCP Bảo hiểm Bưu điện (PTI) đặt mục tiêu doanh thu từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 6.350 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 130 tỷ đồng, lần lượt tăng 10% và 15% so với năm 2019. Sau 9 tháng, Công ty đã vượt 33% mục tiêu lợi nhuận sau thuế cả năm 2020. Theo đó, lãi  sau thuế 9 tháng đầu năm đạt gần 173 tỷ đồng, tăng 248% so với cùng kỳ 2019.

Ngoài ra, năm 2020, CTCP Bảo hiểm Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam (ABI) đặt mục tiêu doanh thu đạt 2.004 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 309,2 tỷ đồng, lần lượt tăng 8% và 2% so với thực hiện năm 2019. Kết quả, ABI cũng sắp về đích khi đã thực hiện hơn 90% kế hoạch lợi nhuận trước thuế cả năm sau 9 tháng.

Cụ thể, ABI ghi nhận lãi trước và sau thuế 9 tháng đầu năm hơn 296 tỷ đồng và hơn 237 tỷ đồng, doanh thu đạt 1.260 tỷ đồng. Như vậy, so với kế hoạch, ABI mới thực hiện được 63% chỉ tiêu doanh thu nhưng đã thực hiện được 96% mục tiêu lợi nhuận trước thuế.

Đáng chú ý, Tổng CTCP Bảo hiểm Quân Đội (MIG) ít có khả năng sẽ hoàn thành kế hoạch lợi nhuận đã đề ra khi đã qua 9 tháng mà doanh nghiệp này chỉ mới thực hiện được 50% chặng đường.

Cụ thể, năm 2020 MIG quyết tâm đặt mục tiêu đưa doanh nghiệp vào Top 5 Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam. Doanh thu dự kiến đạt 3.079 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt 240 tỷ đồng, giảm 36% so với thực hiện năm 2019. Sau 9 tháng đầu năm, MIG ghi nhận lãi trước thuế giảm 15% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 123 tỷ đồng.

Theo số liệu từ Tổng Cục Thống kê, doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường 9 tháng đầu năm 2020 ước tính tăng 14% so với cùng kỳ năm trước (quý 3/2020 tăng 12%). Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm lĩnh vực nhân thọ tăng 17% và lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ tăng 7%.

Theo đánh giá của CTCK MB (MBS), ngành bảo hiểm phi nhân thọ không chịu ảnh hưởng lớn bởi dịch Covid-19. Ngoài ra, sau khi dịch bùng phát, nhận thức của người dân về bảo hiểm sức khỏe sẽ càng nâng cao hơn và thúc đẩy tăng trưởng cho nhóm sản phẩm này.

Hà Phương