Vinamilk

Điều kiện để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp?

Câu hỏi: Thưa Luật sư: tôi muốn hỏi để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp thì cần những điều kiện gì? Tôi xin cảm ơn.

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 63 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009 thì kiểu dáng công nghiệp được bảo hộ nếu đáp ứng các điều kiện về tính mới, tính sáng tạo và khả năng áp dụng công nghiệp. Cụ thể như sau:

Thứ nhất, phải có tính mới (quy định tại Điều 65 Luật sở hữu trí tuệ):

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính mới nếu kiểu dáng công nghiệp đó khác biệt đáng kể với những kiểu dáng công nghiệp đã bị bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong và ngoài Việt Nam trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên nếu đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được hưởng quyền ưu tiên.

Đối với việc xác định tính mới, hai mẫu thiết kế sẽ không được coi là khác biệt đáng kể với nhau nếu chỉ khác biệt về những đặc điểm tạo dáng không dễ dàng nhận biết, ghi nhớ và không thể dùng để phân biệt tổng thể hai kiểu dáng công nghiệp đó.

bang doc quyen kieu dang cong nghiep

 Điều kiện để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp?

Kiểu dáng công nghiệp không bị coi là công khai nếu chỉ có một số người có hạn được biết và có nghĩa vụ giữ bí mật về kiểu dáng công nghiệp đó. Ngoài ra, kiểu dáng công nghiệp không bị coi là mất tính mới nếu:

a) thiết kế bị người khác công bố nhưng không được phép của người có quyền đăng ký;

b) thiết kế được người có quyền đăng ký công bố dưới dạng báo cáo khoa học;

c) thiết kế được người có quyền đăng ký trưng bày tại cuộc triển lãm quốc gia của Việt Nam hoặc tại cuộc triển lãm quốc tế chính thức hoặc được thừa nhận là chính thức với với điều kiện đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp được nộp trong thời hạn sáu tháng kể từ ngày công bố.

Thứ hai, phải có tính sáng tạo (quy định tại Điều 66 Luật sở hữu trí tuệ):

Kiểu dáng công nghiệp được coi là có tính sáng tạo nếu căn cứ vào các kiểu dáng công nghiệp đã được bộc lộ công khai dưới hình thức sử dụng, mô tả bằng văn bản hoặc bất kỳ hình thức nào khác ở trong nước hoặc ở nước ngoài trước ngày nộp đơn hoặc trước ngày ưu tiên của đơn đăng ký kiểu dáng công nghiệp trong trường hợp đơn được hưởng quyền ưu tiên, kiểu dáng công nghiệp đó không thể được tạo ra một cách dễ dàng đối với người có hiểu biết trung bình về lĩnh vực tương ứng.

Thứ ba, có khả năng áp dụng công nghiệp (quy định tại Điều 67 Luật sở hữu trí tuệ): Kiểu dáng công nghiệp được coi là có khả năng áp dụng công nghiệp nếu có thể dùng làm mẫu để chế tạo hàng loạt sản phẩm có hình dáng bên ngoài là kiểu dáng công nghiệp đó bằng phương pháp công nghiệp hoặc thủ công nghiệp.

Như vậy, để được cấp bằng độc quyền kiểu dáng công nghiệp bạn cần phải đáp ứng những điều kiện trên đây.

Căn cứ pháp lý:

Điều 63, 65, 66, 67 Luật sở hữu trí tuệ sửa đổi, bổ sung 2009.

Theo Netlaw


Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE