Vinamilk

Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý quy định năm 2020

(SHTT) - Bảo hộ chỉ dẫn địa lý giữ vai trò quan trọng trong việc giúp nâng cao giá trị nông sản từng địa phương. Vì vậy mọi người cần nắm vững kiến thức, điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý quy định năm 2020.

Bảo hộ chỉ dẫn địa lý là gì?

Chỉ dẫn địa lý – một trong những đối tượng của bảo hộ sở hữu công nghiệp, là dấu hiệu để chỉ sản phẩm có nguồn gốc từ khu vực, địa phương, vùng lãnh thổ hay quốc gia cụ thể. Đó có thể là tên địa phương, vùng, khu vực hoặc tên quốc gia nhằm xác định sản phẩm đến từ khu vực địa lý đặc biệt; ngoài ra chỉ dẫn địa lý còn bao gồm cả những dấu hiệu như biểu tượng để chỉ nơi hàng hoá được sản xuất ra. Chẳng hạn một số chỉ dẫn địa lý đã được bảo hộ tại Việt Nam: nước mắm Phú Quốc, cà phê Buôn Ma Thuột, chè xanh Mộc Châu, bưởi Đoan Hùng,….

Tại Mục 6 Luật Sở hữu trí tuệ 2019 đã quy định chi tiết về điều kiện bảo hộ đối với chỉ dẫn địa lý như sau:

Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Căn cứ tại Điều 79 Luật Sở hữu trí tuệ để được đăng ký bảo hộ chỉ dẫn địa lý thì cần đáp ứng được các yêu cầu sau đây:

Sản phẩm mang chỉ dẫn phải có nguồn gốc địa lý từ nơi tương ứng với chỉ dẫn

Sản phẩm mang chỉ dẫn có tiếng, chất lượng hoặc đặc tính chủ yếu do điều kiện địa lý của địa chỉ nơi tương ứng với chỉ dẫn đó quyết định.

chi dan dia ly

 Điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý quy định năm 2020

Đối tượng không được bảo hộ chỉ dẫn địa lý

Căn cứ tại Điều 80 Luật Sở hữu trí tuệ quy định các đối tượng sau đây sẽ không đủ điều kiện bảo hộ chỉ dẫn địa lý gồm:

Tên chỉ dẫn đã trở thành tên gọi chung của hàng hóa theo nhận thức của người tiêu dùng có liên quan trên lãnh thổ Việt Nam.

Chỉ dẫn địa lý nước ngoài mà tại nước đó chỉ dẫn không được bảo hộ hay đã bị chấm dứt hiệu lực bảo hộ hoặc không còn được sử dụng.

Chỉ dẫn trùng hoặc tương tự với một nhãn hiệu đang được bảo hộ hoặc nhãn hiệu đó đã được nộp theo đơn đăng ký có ngày nộp đơn hoặc ngày ưu tiên.

Chỉ dẫn gây hiểu sai lệch về nguồn gốc địa lý thực của sản phẩm mang chỉ dẫn đó cho người tiêu dùng.

Điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn

Tại Điều 82 Luật Sở hữu trí tuệ có quy định về điều kiện địa lý liên quan đến chỉ dẫn địa lý bảo hộ bao gồm yếu tố con người và yếu tố tự nhiên quyết định danh tiếng, chất lượng, đặc tính của sản phẩm mang chỉ dẫn địa lý đó.

Yếu tố về con người gồm: kỹ năng, kỹ xảo của người sản xuất, quy trình sản xuất truyền thống của địa phương.

Yếu tố tự nhiên gồm: yếu tố về khí hậu, thủy văn, địa chất, địa hình, hệ sinh thái và các điều kiện tự nhiên khác.

Thanh Tú


Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE