SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 03/10/2023

SO HUU TRI TUE

Giải trí 1 năm trước
(SHTT) - Thường bị trêu "diễn viên nổi tiếng mà đi bán sữa chua" nhưng Phi Phụng không xấu hổ vì đây là thứ đã nuôi gia đình bà suốt hơn 20 năm qua.