Diễn biến mới nhất về bão số 5 - các bài viết về Diễn biến mới nhất về bão số 5, tin tức Diễn biến mới nhất về bão số 5

  • Diễn biến mới nhất về bão số 5 tại một số tỉnh thành

    Diễn biến mới nhất về bão số 5 tại một số tỉnh thành

    Tin tức

    (SHTT) - Do ảnh hưởng của cơn bão số 5, một số nơi tại các huyện vùng cao Quảng Nam đã xuất hiện điểm sạt lở đất. Bão số 5 cũng đang có hướng di chuyển chệch lên phía bắc so với dự báo trước đó. Đầu giờ chiều 18/9, bão đổ bộ vào khu vực từ Quảng Bình đến Quảng Nam.