Vinamilk

Điểm danh 5 thương hiệu giá trị nhất thế giới năm 2019

(SHTT) - 5 thương hiệu giá trị nhất thế giới lần lượt phải kể đến là Amazon, Apple, Google, Microsoft và Samsung

1. Amazon (Mỹ) 

amazon

Amazon 

Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 187,90 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: 24,6% 

Xếp hạng năm 2018: số 1 

2. Apple (Mỹ)

Lĩnh vực: Công nghệ Giá trị thương hiệu năm 2019: 153,63 tỷ USD

Thay đổi giá trị thương hiệu so với năm 2018: +5%

Xếp hạng năm 2018: số 2.

apple

Apple 

3. Google (Mỹ)

gogle

 Google 

Giá trị thương hiệu năm 2019: 142,7 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: +18,1%

Xếp hạng năm 2018: 3

4. Microsoft (Mỹ)

microsoft-1513060748442

Microsoft  

Giá trị thương hiệu năm 2019: 119,5 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: +47,4%

Xếp hạng năm 2018: 6

5. Samsung (Hàn Quốc)
sam

Samsung 

Giá trị thương hiệu năm 2019: 91,2 tỷ USD

Thay đổi so với năm 2018: -1,1%

Xếp hạng năm 2018: 4

Hoàng Oanh 

 


Macca
Sunshine

Tap chi Ngan Hang
SO HUU TRI TUE