SO HUU TRI TUE
Thứ ba, 03/10/2023

SO HUU TRI TUE

Tin tức 2 tháng trước
(SHTT) - Từ nay tới 31/12/2025, 83 dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền của HĐND TP. Hà Nội sẽ được cung cấp miễn phí cho người dân trên địa bàn.
Tin tức 5 tháng trước
(SHTT) - Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà mới đây đã ký ban hành Nghị định số 10/2023 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định hướng dẫn thi hành Luật Đất đai. Theo đó, từ ngày 20/5/2023, người dân sẽ được cấp sổ đỏ trực tuyến.
Tin tức 6 tháng trước
(SHTT) - Trong năm 2023, UBND thành phố Hà Nội sẽ trình HĐND thành phố có chính sách miễn, giảm phí, lệ phí sử dụng dịch vụ công trực tuyến, thanh toán trực tuyến để khuyến khích người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.
Tin tức 11 tháng trước
(SHTT) - Vào Ngày chuyển đổi số 10/10/2022, Cổng Dịch vụ công trực tuyến (giai đoạn 1) của Ủy ban Dân tộc đã chính thức được khởi động và đi vào vận hành phục vụ các công tác dân tộc và chính sách dân tộc.
Tin tức 1 năm trước
(SHTT) - Là đơn vị thực hiện điểm, làm mẫu trong tthực hiện Đề án 06 của Chính phủ, Hà Nội trong 6 tháng đầu năm 2022 đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật trong hoạt động triển khai các dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền số.
Khoa học Công nghệ 1 năm trước
(SHTT) - Theo thông tin từ Zalo, tính đến hiện tại, 63/63 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng nhiều bộ ngành đã sử dụng ứng dụng Zalo làm công cụ trong công tác truyền thông, cải cách hành chính và xây dựng chính quyền điện tử (CQĐT) tạo điều kiện thuận lợi cho người dân khi thực hiện dịch vụ công.
Tin tức 2 năm trước
(SHTT) - Tại Việt Nam, sau hơn một năm triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến, cổng dịch vụ công đã tích hợp hơn 2.900 thủ tục hành chính của 21 bộ, ngành và 63 tỉnh, thành phố, hơn 57 triệu hồ sơ được xử lý, tiết kiệm ngân sách khoảng 8.000 tỷ đồng.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Theo ước tính của Văn phòng Chính phủ, tổng chi phí xã hội tiết kiệm được khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến là khoảng 6.490 tỷ đồng/năm. Trong đó, riêng Cổng dịch vụ công quốc gia đóng góp 3.036 tỷ đồng/năm.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Theo Kế hoạch triển khai dịch vụ công trực tuyến năm 2020 của Bộ TT&TT, 149 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 2,3 sẽ được nâng lên mức 4 nhằm đáp ứng yêu cầu cung cấp dịch vụ công trực tuyến thuộc thẩm quyền giải quyết của Bộ.
Khoa học Công nghệ 3 năm trước
(SHTT) - Văn phòng Chính phủ mới đây đã thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại Lễ khai trương Cổng dịch vụ công quốc gia.
Tin tức 3 năm trước
(SHTT) - Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Thông tin Truyền thông là hai bộ có số lượng hồ sơ nộp trực tuyến cao nhất trong chính phủ.