SO HUU TRI TUE
Thứ tư, 24/07/2024
  • Click để copy

Đi sâu nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh

15:30, 21/06/2024
(SHTT) - Ngày 20/6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 51 để nghe và cho ý kiến tình hình công tác 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2024, cùng nhiều nội dung quan trọng khác.

 Quảng Ninh bước vào thực hiện nhiệm vụ năm 2024 có những thời cơ, thuận lợi đan xen với khó khăn, thách thức nhiều hơn, áp lực lớn hơn trong bảo đảm khả năng duy trì tăng trưởng kinh tế trong dài hạn khi quy mô nền kinh tế ngày càng lớn; ngành công nghiệp khai khoáng, ngành điện gặp nhiều khó khăn; trong khi các cấp ủy, tổ chức đảng tiếp tục quyết liệt thực hiện các kết luận sau kiểm tra, giám sát, thanh tra, kiểm toán. Tình hình thời tiết diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động du lịch và sản xuất nông nghiệp.

Trong bối cảnh đó, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã chủ động, quyết tâm, quyết liệt lãnh đạo, chỉ đạo triển khai có hiệu quả, có trọng tâm, trọng điểm, toàn diện trên các lĩnh vực công tác theo các nghị quyết, kết luận của Trung ương, của Tỉnh ủy, nhất là Nghị quyết số 20 ngày 27/11/2023 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gắn với chủ đề công tác năm 2024 “Nâng cao chất lượng tăng trưởng kinh tế; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh”. Với sự quyết tâm cao, nỗ lực lớn, đoàn kết, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, nhân dân các dân tộc và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Quảng Ninh đã đạt được những kết quả quan trọng, nổi bật.

2

 Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, kết luận hội nghị.

Theo Tổng cục thống kê, tốc độ tăng trưởng kinh tế GRDP 6 tháng đầu năm của Quảng Ninh ước tăng 9,02%, xếp thứ 4 vùng Đồng bằng sông Hồng, đứng thứ 8 các tỉnh, thành phố trong cả nước. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng ước tăng 7,68%; ngành công nghiệp chế biến chế tạo ước tăng 23,05%, tiếp tục đóng vai trò là động lực mới trong tăng trưởng của tỉnh. Tổng vốn thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) trên địa bàn tỉnh đạt 1,549 tỷ USD, bằng 141% kế hoạch 6 tháng đầu năm, bằng 51,6% kế hoạch năm 2024 (3 tỷ USD), đứng thứ 2 cả nước. Khu vực dịch vụ ước tăng 13,85%. Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh 6 tháng đầu năm ước đạt trên 10,4 triệu lượt, tăng 18% cùng kỳ; trong đó, khách quốc tế ước đạt gần 2 triệu lượt, tăng 140% cùng kỳ; Tổng thu du lịch ước đạt 22.285 tỷ đồng, tăng 34% cùng kỳ.

Tổng thu NSNN 6 tháng ước đạt 30.774 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ, trong đó: Thu xuất nhập khẩu đạt con số ấn tượng với 9.450 tỷ đồng, tăng 21% cùng kỳ; thu nội địa 21.324 tỷ đồng, tăng 1% cùng kỳ; thể hiện sự nỗ lực vượt bậc của tỉnh trong điều kiện khó khăn khi tổng thu ngân sách từ tiền sử dụng đất trên địa bàn toàn tỉnh chỉ đạt 21% dự toán. Dư nợ tín dụng dự kiến đạt 182.000 tỷ đồng, tăng 2,7% so với thời điểm cuối năm 2023, trong đó cá nhân, hộ gia đình chiếm 57,4%; vay sản xuất kinh doanh chiếm 77%.

Công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tiếp tục được quan tâm, đẩy mạnh với mục tiêu tiếp tục giữ vững thứ hạng dẫn đầu các chỉ số PCI, SIPAS và PAR-Index của tỉnh. Phát triển doanh nghiệp có nhiều khởi sắc, ước 6 tháng đầu năm có 795 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 12,6% cùng kỳ; thành lập mới 140 hợp tác xã, bằng 629% cùng kỳ.

3a

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024. 

Tỉnh đã quan tâm giải quyết tốt, hài hòa các vấn đề xã hội, đặc biệt chú trọng phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh và công bằng, tiến bộ xã hội; nâng cao chất lượng đời sống nhân dân. Tổng kinh phí thực hiện an sinh xã hội tăng 10% cùng kỳ. Quảng Ninh đã về đích sớm hơn 2 năm chương trình xây dựng NTM ở cả 3 cấp tỉnh, huyện, xã; Bình Liêu là huyện dân tộc, miền núi, biên giới đầu tiên của cả nước đạt chuẩn nông thôn mới; Tiên Yên, Đầm Hà là 2 huyện đầu tiên trong cả nước đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao theo tiêu chí của giai đoạn 2021 - 2025. Thu nhập bình quân đầu người của vùng đồng bào dân tộc, biên giới, hải đảo năm 2023 ước đạt 6,1 triệu đồng/người/tháng, cao hơn gấp 1,23 lần so với thu nhập bình quân cả nước. Tạo việc làm tăng thêm cho trên 17,4 nghìn lượt lao động, đạt 58% kế hoạch. Toàn tỉnh đã tổ chức thành công, an toàn, nghiêm túc, đúng quy chế Kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT; chuẩn bị tốt các điều kiện tổ chức Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024.

Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh được đẩy mạnh toàn diện, liên tục trên tất cả các mặt chính trị, tư tưởng, đạo đức, tổ chức và cán bộ, gắn với xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và tinh giản biên chế. Quốc phòng, an ninh, chủ quyền biên giới, biển đảo được giữ vững, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm, không để xảy ra đột xuất, bất ngờ. Hoạt động đối ngoại được đẩy mạnh, tăng cường mở rộng và nâng cao chất lượng, hiệu quả.

4

Đồng chí Cao Tường Huy, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị. 

Kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nêu rõ: 6 tháng đầu năm 2024, tỉnh đã lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện có trọng tâm, trọng điểm, gắn kết các trục nhiệm vụ trong quá trình thực hiện. Trong đó, phát triển kinh tế-xã hội nhanh, hiệu quả, bền vững, bảo vệ môi trường là trung tâm; xây dựng, chỉnh đốn Đảng, hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện là then chốt; phát triển văn hóa, con người giàu bản sắc Quảng Ninh là nền tảng; bảo đảm quốc phòng-an ninh vững chắc, mở rộng nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại là trọng yếu, thường xuyên. Tỉnh đi sâu nâng cao chất lượng tăng trưởng, phát triển văn hóa con người giàu bản sắc Quảng Ninh, giữ vững đà tăng trưởng trên 2 con số trong mười năm

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực, kiên trì của toàn Đảng bộ, trong đó có đội ngũ cán bộ, đảng viên, cán bộ lãnh đạo quản lý và người đứng đầu các cấp các ngành, địa phương; cộng đồng doanh nghiệp, lực lượng vũ trang, đội ngũ lao động – nhất là các ngành kinh tế chủ lực và đặc biệt là sự ủng hộ của nhân dân, đã góp phần tạo nên những kết quả toàn diện, nổi bật trong 6 tháng qua.

Từ thực tiễn trong 6 qua, tỉnh Quảng Ninh tiếp tục khẳng định một số kinh nghiệm trong quản lý, điều hành. Đó là, phải đặc biệt coi trọng công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện; giữ vững sự ổn định, đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương, trước hết từ các cơ quan lãnh đạo và đề cao sự gương mẫu, trách nhiệm của người đứng đầu; phải luôn đổi mới tư duy phát triển, không chủ quan, duy ý chí, giáo điều mà phải bám sát thực tiễn, cơ sở, dự báo sát đúng tình hình; xác định đúng khó khăn của người dân, doanh nghiệp để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức tháo gỡ; huy động, phân bổ và sử dụng hiệu quả tổng hợp các nguồn lực; quản lý chặt chẽ, sử dụng tiết kiệm, hiệu quả đất đai, tài nguyên thiên nhiên, tài chính, tài sản công; đầu tư công có trọng tâm, trọng điểm, đồng bộ, hiệu quả, tập trung cho ba đột phá chiến lược, các lĩnh vực ưu tiên, vùng động lực, vùng khó khăn, đảm bảo an sinh xã hội; phát huy dân chủ, ý chí tự lực, tự cường, sức sáng tạo và mọi nguồn lực của Nhân dân; tăng cường mối quan hệ mật thiết giữa Đảng, chính quyền với Nhân dân; củng cố và nâng cao niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền; củng cố khối đại đoàn kết, tạo sự đồng thuận xã hội; Tuyệt đối không được lơ là, chủ quan, mất cảnh giác đối với nhiệm vụ bảo vệ quốc phòng an ninh, không được lơi lỏng bảo đảm an ninh cơ sở 

Về nhiệm vụ 6 tháng cuối năm, để hoàn thành cao nhất các chỉ tiêu, mục tiêu năm 2024 đề ra, trong đó, tốc độ tăng trưởng GRDP cả năm đạt hai con số; thu ngân sách nhà nước không thấp hơn 55.600 tỷ đồng; tổng vốn đầu tư toàn xã hội tăng trên 10% cũng như đạt được các mục tiêu về môi trường, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu các cấp, các ngành, các địa phương phải thực sự coi trọng công tác xây dựng đảng và hệ thống chính trị các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, toàn diện, nhất là từ cơ sở. Nâng cao chất lượng đảng viên, sàng lọc đội ngũ đảng viên; nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ tới.

5

Đồng chí Vũ Văn Diện, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, phát biểu tại hội nghị. 

Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước, khai thác, sử dụng và phát huy mọi tiềm năng, thế mạnh, các nguồn lực của nền kinh tế, thu hút đầu tư, nâng cao hiệu quả, chất lượng tăng trưởng kinh tế; thúc đẩy phát triển theo chiều sâu, bền vững, đảm bảo mục tiêu tăng trưởng lâu dài; phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, kinh tế đêm phát triển bền vững tỉnh Quảng Ninh.

Phải tập trung vào các động lực tăng trưởng, gồm: Các KCN, KKT; kinh tế di sản; kinh tế đô thị, kinh tế số; niềm tin của nhân dân, của cộng đồng doanh nghiệp; sự năng động, đổi mới sáng tạo, hiệu lực, hiệu quả của khu vực công. Tiếp tục tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong từng dự án đầu tư công; siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách, nâng cao hiệu quả quản lý, tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công gắn với khối lượng thực hiện, chất lượng công trình, tốc độ hoàn thành dự án và phát huy hiệu quả dự án sau đầu tư. Tăng nhanh quy mô và tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo có trình độ công nghệ cao, suất vốn đầu tư cao, giá trị gia tăng cao, thân thiện môi trường, ít thâm dụng lao động, năng lượng, nước, tài nguyên, đất đai; tạo đột phá trong thu hút nguồn vốn FDI thế hệ mới.

Cùng với đó, tạo mọi điều kiện thuận lợi để ngành than, điện phát triển ổn định, bền vững, gắn với quy hoạch; cung cấp ổn định, đủ số lượng, bảo đảm chất lượng điện năng của các khu công nghiệp, khu kinh tế. Phát triển dịch vụ tổng hợp, hiện đại, có sức cạnh tranh cao; phát triển du lịch bền vững, du lịch xanh theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, có trọng tâm, trọng điểm, sản phẩm phong phú, đa dạng, chất lượng cao, hấp dẫn 4 mùa; tập trung phát triển kinh tế di sản, làm cho di sản văn hoá và thiên nhiên trở thành nguồn lực, động lực cho tăng trưởng. Phát triển bền vững kinh tế biển, trọng tâm phát triển du lịch biển đảo cao cấp; cảng biển và dịch vụ cảng biển; KKT và KCN ven biển; nuôi biển bền vững, năng lượng sạch... gắn với bảo vệ chủ quyền, an ninh biển đảo; phấn đấu chậm nhất trong quý 3 hoàn thành việc giao khu vực biển cho tổ chức, cá nhân theo quy định.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu phải triển khai có hiệu quả ba đột phá chiến lược. Trong đó, đẩy mạnh tốc độ phát triển và hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, hiện đại, bảo đảm liên thông, tổng thể; đi sâu, nâng cao chất lượng, hiệu quả cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh; xây dựng, phát triển nền văn hóa giàu bản sắc Quảng Ninh gắn với thu hẹp nhanh khoảng cách giàu nghèo và chênh lệch vùng miền trong tỉnh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và hạnh phúc của nhân dân.

6

Đồng chí Phạm Hồng Biên, Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, phát biểu tại hội nghị. 

Tiếp tục triển khai có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia gắn với Nghị quyết số 06 ngày 15/7/2021 của Tỉnh ủy; củng cố, giữ vững thành quả xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững. Bảo đảm vững chắc quốc phòng - an ninh, chủ quyền biên giới quốc gia, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại. Xây dựng mô hình thôn, bản, khu phố, xã, phường, thị trấn sạch ma túy, không tội phạm vì hạnh phúc của nhân dân; phấn đấu hết năm 2024, xây dựng ít nhất 03 huyện, 78 xã, phường, thị trấn sạch ma túy. Củng cố, phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân, thực hành dân chủ thực chất và cơ chế “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, phát huy dân chủ ở cơ sở, củng cố niềm tin của Nhân dân với Đảng, Nhà nước và chế độ; khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, niềm tin và khát vọng cống hiến của người dân và doanh nghiệp.

Cùng ngày, BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về Đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025. Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá cao sự nỗ lực, quyết tâm của các địa phương trong thực hiện đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn.    

Thống nhất với tờ trình, đề án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2023-2025 của Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh yêu cầu tiếp tục tổ chức các công việc trên cơ sở quán triệt đầy đủ những yêu cầu trong Nghị quyết 37-NQ/TW và Kết luận 48-KL/TW của Bộ Chính trị về thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã. Mục tiêu cao nhất là đảm bảo lợi ích của nhân dân; giữ được sự ổn định trong cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn để tạo ra động lực mới, niềm tin mới cũng như tạo ra nguồn lực mới, huy động được sức mạnh tổng hợp cho phát triển kinh tế, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh báo cáo về các nội dung trình tại Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024 của HĐND tỉnh thuộc thẩm quyền cho ý kiến của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh gồm: Báo cáo về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh; việc bổ sung, điều chỉnh, phân bổ sự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024; tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2024 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2025; Đề án cải tạo, nâng cấp giao thông nông thôn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030.

7

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả, phát biểu tại hội nghị. 

Cho ý kiến về nội dung này, BCH Đảng bộ tỉnh đồng ý về nguyên tắc, chủ trương điều chỉnh, phân bổ sự toán ngân sách cấp tỉnh năm 2024 để đảm bảo sử dụng hiệu quả, tiết kiệm các nguồn vốn gắn với thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực; việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công năm 2024 đảm bảo tuân thủ tiêu chí, nguyên tắc, định mức phân bổ trong kế hoạch đầu tư công trung hạn nguồn vốn giai đoạn 2021-2025, cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách địa phương theo các nghị quyết của HĐND tỉnh đã ban hành.

Về việc điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 vốn ngân sách cấp tỉnh, Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tập trung rà soát kỹ lưỡng, tổng thể các nguồn lực trong kế hoạch đầu tư công trung hạn gắn chặt với đánh giá đúng thực trạng kế hoạch tài chính 3 năm, 5 năm và đặc biệt dự báo các nguồn thu từ nay đến hết 2025 để tính toán kỹ nguồn lực hiện có, từ đó xác định thứ tự ưu tiên cho bố trí vốn điều chỉnh trung hạn 2021-2025. Đối với các dự án khởi công mới dự kiến đưa vào kế hoạch đầu tư công trung hạn điều chỉnh, chỉ xem xét những công trình, dự án đủ điều kiện trình tự, thủ tục theo quy định được cấp có thẩm quyền phê duyệt chủ trương đầu tư, có tính khả thi, thực sự hiệu quả, phù hợp với khả năng cân đối ngân sách. Khắc phục những yếu kém trong công tác chuẩn bị đầu tư, hoàn thiện thủ tục đầu tư; kiên quyết siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường kiểm tra, giám sát, thanh tra, hậu kiểm, xử lý vi phạm; đặc biệt chấn chỉnh các khâu khảo sát, tư vấn, lập, thẩm định, thẩm tra, phê duyệt dự án…

Giao Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chức năng tiếp thu đầy đủ các ý kiến tham gia để tiếp tục hoàn thiện báo cáo, tờ trình đảm bảo chất lượng, đủ điều kiện phục vụ công tác thẩm tra, trình kỳ họp. Đồng thời chịu trách nhiệm toàn diện về cơ sở pháp lý, nội dung, tính chính xác, khách quan của tài liệu, số liệu, nội dung thẩm định, đề xuất. Đảng đoàn HĐND tỉnh chỉ đạo các Ban HĐND tỉnh tập trung nâng cao chất lượng thẩm tra, chuẩn bị kỹ dự thảo Nghị quyết đảm bảo các nội dung trình tại kỳ họp đạt chất lượng.

Đối với Đề án cải tạo, nâng cấp giao thông nông thôn tỉnh Quảng Ninh giai đoạn 2024-2025, định hướng đến năm 2030, BCH Đảng bộ tỉnh đánh giá cao UBND tỉnh và trực tiếp là Sở Giao thông vận tải đã dày công nghiên cứu xây dựng Đề án. Về nguyên tắc thực hiện, tỉnh thành lập ban chỉ đạo và thực hiện hỗ trợ có mục tiêu gắn với kiểm soát đầu ra dựa trên tiêu chí rõ ràng. Huyện chủ trì xây dựng đề án của địa phương mình, trên cơ sở ràng buộc trách nhiệm người đứng đầu từ cấp xã tới cấp huyện và gắn chặt với kiểm soát chi ngân sách nhà nước, trách nhiệm giải trình, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, sự hỗ trợ của tỉnh chỉ mang tính vốn mồi, còn người dân và cơ sở mới mang tính quyết định. Hỗ trợ có trọng tâm, trọng điểm, rõ địa chỉ nhưng tạo thành một phong trào sâu rộng trong toàn tỉnh, để hình thành hệ thống giao thông nông thôn Quảng Ninh sáng, xanh, sạch, đẹp, an toàn, văn minh. Ngân sách tỉnh hỗ trợ theo thứ tự ưu tiên cho các địa phương còn khó khăn, nhiều hạng mục phải làm, chưa cân đối được ngân sách. Đồng thời phải tính toán kỹ tính cấp thiết và tính hiệu quả sau đầu tư của mỗi hạng mục, công trình. Đề án chỉ được thực hiện thành công khi thực hiện phân cấp triệt để, thực hiện đúng theo phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát và dân thụ hưởng” ngay từ khâu khảo sát; cấp tỉnh cần tăng cường công tác kiểm tra, giám sát thường xuyên ở cơ sở.

Thu Chung

Tin khác

Tin tức 13 giờ trước
(SHTT) - Chính phủ ban hành Nghị quyết 111/NQ-CP ngày 22/7/2024 ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Từ ngày 1/8 sắp tới, người dân có thể thực hiện đăng ký xe lần đầu bằng dịch vụ công trực tuyến toàn trình đối với phương tiện được sản xuất trong nước. Quy trình thực hiện chỉ bao gồm 7 bước.
Tin tức 14 giờ trước
(SHTT) - Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số (CĐS) tỉnh Thanh Hóa, 6 tháng đầu năm 2024 công tác CĐS trên địa bàn tỉnh được các ngành, địa phương tập trung thực hiện và đạt nhiều kết quả nổi bật.
Tin tức 15 giờ trước
(SHTT) - Hiện nay, tại các tỉnh, thành phố khu vực phía bắc, nhất là Thủ đô Hà Nội đang trong giai đoạn thời tiết nắng nóng, mưa nhiều và là cao điểm mùa du lịch. Đây là những điều kiện thuận lợi cho các bệnh truyền nhiễm có xu hướng lây lan và gia tăng số ca mắc.
Tin tức 19 giờ trước
Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đồng chí Nguyễn Phú Trọng trên cương vị Tổng Bí thư đã ban hành nhiều nghị quyết, kết luận, chỉ thị về xây dựng, hoàn thiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước ta trong thời kỳ đổi mới.