SO HUU TRI TUE
Chủ nhật, 21/07/2024
  • Click để copy

Đập tan những luận điệu thù địch, sai trái xuyên tạc lịch sử

11:29, 06/06/2024
Một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch là chúng thường xuyên đổi trắng thay đen, bóp méo, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng để làm mờ đi những thành tích, chiến công vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong các giai đoạn cách mạng.

Chính vì vậy, nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái liên quan đến vấn đề lịch sử là hết sức cần thiết, vừa góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa góp phần khẳng định giá trị những sự kiện lịch sử của dân tộc.Một trong những âm mưu, thủ đoạn của các thế lực thù địch, cơ hội chính trị là chúng thường xuyên đổi trắng thay đen, bóp méo, xuyên tạc lịch sử, phủ nhận thành quả cách mạng để làm mờ đi những thành tích, chiến công vẻ vang của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta trong các giai đoạn cách mạng. Đây là những âm mưu, thủ đoạn không mới nhưng hết sức nguy hiểm, đặc biệt là trong giai đoạn bùng nổ của các trang mạng xã hội, sự lan tỏa tức thì của mạng Internet, đặc biệt là việc chưa đề cao, chưa thấy được giá trị của môn học lịch sử ở một bộ phận giới trẻ hiện nay. Chính vì vậy, nhận diện và đấu tranh với các quan điểm sai trái liên quan đến vấn đề lịch sử là hết sức cần thiết, vừa góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, vừa góp phần khẳng định giá trị, sự thật những sự kiện lịch sử của dân tộc.

1. Bác bỏ luận điệu hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thắng lợi của Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945

Không am tường về lịch sử nhưng một số kẻ có tư tưởng chống phá chế độ lại thường xuyên có những bài viết có tính chất xuyên tạc vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, của Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận ý nghĩa lịch sử và sự hy sinh xương máu của nhân dân ta trong cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Bài viết “Việt Minh cướp chính quyền ở Hà Nội tháng 8 năm 1945” của Trần Gia Phụng là một ví dụ như vậy!

Trong bài viết sai trái của mình, Trần Gia Phụng đã tuyệt đối hóa vai trò của nhóm tình báo mang mật danh “Con Nai” (Deer Team), một đơn vị đặc nhiệm của Cơ quan O.S.S (tức Office of Strategic Services) là tổ chức tiền thân của C.I.A (Central Intelligence Agency) trong thắng lợi của Cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945.

Với những thông tin chắp vá, người tự vỗ ngực nghiên cứu về lịch sử tuy nhiên lại không am tường về lịch sử đã cho rằng thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám phần lớn là do đóng góp to lớn của nhóm tình báo Mỹ mang mật danh “Con Nai”. Trần Gia Phụng viện dẫn nhóm tình báo “Con Nai” đã huấn huyện chiến thuật và vũ khí cho hơn 100 đội viên Việt Minh và cung cấp những thông tin chính xác về việc quân Nhật đầu hàng và tin quân Tưởng Giới Thạch cùng quân Anh sẽ vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật theo tối hậu thư Potsdam ngày 26 tháng 7 năm 1945. Theo ông ta, chính điều này đã giúp cho Đảng Cộng sản Việt Nam giành được chính quyền từ tay phát xít Nhật vào tháng Tám năm 1945. Cần phải khẳng định ngay rằng, những thông tin mà Trần Gia Phụng đưa ra là cắt xén và không đầy đủ, bởi mục đích của y là hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh, phủ nhận xương máu của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giành độc lập.

Nhắc lại lịch sử, tháng 11 năm 1944, một máy bay Mỹ bị hỏng đã phải nhảy dù xuống Cao Bằng, Việt Nam. Trung úy phi công Mỹ là William Shaw đã được Việt Minh cứu thoát khỏi sự truy sát của quân Nhật rồi được đích thân lãnh tụ Hồ Chí Minh đưa trở về căn cứ không quân Mỹ đặt tại Hoa Nam (Trung Quốc). Tại đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh và tướng Mỹ Claire Channault, người đứng đầu quân đồng minh tại khu vực, đã mở ra cơ hội hợp tác quân sự đầu tiên giữa Việt Nam và Mỹ với việc thành lập nhóm “Con Nai” gồm các thành viên được đưa trực tiếp từ Mỹ sang để giúp Việt Minh. Trong giai đoạn giữa năm 1945, nhóm “Con Nai” đã huấn luyện cho hơn 100 du kích Việt Minh về sử dụng các loại vũ khí như súng carbine M-1, súng liên thanh hạng nhẹ, súng bazooka và tiểu liên Thomson do Mỹ cung cấp. Bên cạnh việc huấn luyện du kích, nhóm “Con Nai” còn được giao trọng trách thu thập thông tin tình báo về các mục tiêu như doanh trại, nhà kho cũng như mọi hoạt động của quân Nhật tại Việt Nam. Trong tháng 8 năm 1945, những thông tin về việc quân Nhật đầu hàng và tin quân Tưởng Giới Thạch cùng quân Anh sẽ vào Việt Nam giải giáp quân đội Nhật theo tối hậu thư Potsdam ngày 26 tháng 7 năm 1945 đã được nhóm “Con Nai” cung cấp cho Đảng và Bác Hồ. Sau khi nổ ra cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền với sự ra đời của nhà nước Việt Nam dân chủ cộng hòa, nhóm “Con Nai” đã hoàn thành nhiệm vụ và quay trở về Hoa Kỳ. Mới đây, trong bài phát biểu tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia vào ngày 24 tháng 5 năm 2016, Tổng thống Obama đã nhắc lại chi tiết này: “Trong Thế chiến thứ 2, người Mỹ đã đến giúp Việt Nam đấu tranh chống ngoại xâm. Khi máy bay của phi công Mỹ bị bắn rơi, người dân Việt Nam đã cứu giúp họ”(1). Như vậy, sự xuất hiện và những đóng góp của nhóm “Con Nai” luôn được ghi nhận trong thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám.

Tuy nhiên, cần khẳng định rằng đây chỉ là những đóng góp mang tính “kỹ thuật” nhằm tạo ra điều kiện thuận lợi hơn chứ không phải là yếu tố quyết định góp phần mang đến thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám. Yếu tố cơ bản nhất mang đến thắng lợi của cuộc Cách mạng Tháng Tám là do sự lãnh đạo của Đảng, thiên tài của Chủ tịch Hồ Chí Minh và sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Nếu như không có sự ra đời và lãnh đạo của Đảng từ năm 1930, không có sự ra đời của Đội Việt Nam Tuyên truyền Giải phóng quân năm 1944, không có những quyết sách mang tính chiến lược và sách lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ khi thành lập Đảng, đặc biệt vào năm 1944, 1945 và sự đồng lòng, chung sức của nhân dân cả nước thì cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 sẽ không thể nổ ra và giành thắng lợi. Cuộc cách mạng Tháng Tám đã thực sự là cuộc nổi dậy của tất cả đồng bào Việt Nam yêu nước, bằng sức mạnh của chủ nghĩa yêu nước, dưới sự lãnh đạo của Đảng, lật đổ thực dân - phong kiến, giành độc lập cho dân tộc chứ không phải do sự hỗ trợ về vũ khí cho hơn 100 du kích cũng như những thông tin tình báo của nhóm “Con Nai” như các thế lực thù địch xuyên tạc. Điều này đúng như những suy nghĩ của Thiếu tá Thomas, một thành viên của nhóm “Con Nai”: “Nhiều người cũng nói rằng vì có sự ủng hộ của chúng tôi Hồ Chí Minh mới giành được quyền lực. Tôi không tin điều đó. Tôi chắc là ông cố gắng sử dụng thực tế là người Mỹ cho ông một số trang thiết bị. Ông đã tác động để nhiều người Việt Nam tin tưởng rằng chúng tôi là bạn Đồng minh. Nhưng có rất nhiều lý do giải thích việc ông giành được quyền lực và đó không phải vì chúng tôi trang bị vũ khí cho trên dưới một trăm con người”(2). Đó mới là sự thật lịch sử mà Trần Gia Phụng không nói tới!

Những đóng góp của Chủ tịch Hồ Chí Minh và vai trò lãnh đạo của Đảng trong chuẩn bị và tiến hành Tổng khởi nghĩa đã không được Trần Gia Phụng nhắc đến trong một bài viết có hơi hướng sử học. Trần Gia Phụng cố tình quên rằng quyết định kịp thời và sáng suốt của Đảng, cùng chính sách hợp lòng người của Việt Minh, đã thổi bùng lên ngọn lửa đấu tranh kiên cường và bất khuất trong các tầng lớp nhân dân, mặc cho kẻ thù cả nội xâm và ngoại xâm điên cuồng chống phá. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các đoàn thể, tổ chức, lực lượng vũ trang và nhân dân ở khắp các vùng miền trên cả nước đã vượt qua mọi hiểm nguy, quyết vùng lên đấu tranh giành độc lập, đem sức ta mà tự giải phóng cho ta. Trước sức mạnh đấu tranh anh dũng của quần chúng, có lực lượng vũ trang hỗ trợ, nhân dân Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố đã khởi nghĩa thành công để cùng đồng bào Huế, Sài Gòn, cùng các tỉnh, thành phố còn lại anh dũng vùng lên đấu tranh, đập tan chế độ đô hộ, áp bức của đế quốc và phong kiến như những lời Bác viết trong Tuyên ngôn độc lập: Pháp chạy, Nhật hàng, vua Bảo Đại thoái vị. Dân ta đã đánh đổ các xiềng xích thực dân gần 100 năm nay để gây dựng nên nước Việt Nam độc lập. Dân ta lại đánh đổ chế độ quân chủ mấy mươi thế kỷ mà lập nên chế độ Dân chủ Cộng hòa.

Trong bài viết khác có tên “Lịch sử lá cờ vàng”, Trần Gia Phụng đã cố tình xuyên tạc ý nghĩa của cuộc Cách mạng tháng Tám năm 1945 và vu khống Đảng Cộng sản Việt Nam, vu khống Chủ tịch Hồ Chí Minh khi cho rằng sau Cách mạng tháng Tám năm 1945: “Khi nắm được quyền lực, Hồ Chí Minh, Mặt trận VM và đảng Cộng Sản Đông Dương (CSĐD) gia tăng việc khủng bố, giết hại, thủ tiêu hàng trăm ngàn người không đồng chính kiến ở tất cả các cấp, từ trung ương xuống tới địa phương, làng xã trên toàn cõi Việt Nam”. Rõ ràng đây là sự vu khống xấu xa bởi tất cả mọi người đều biết rằng cùng với thắng lợi của cuộc Cách mạng tháng Tám và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa năm 1945 nước ta đã trở thành một nước tự do, độc lập, đưa nhân dân ta từ thân phận nô lệ lên vị trí người làm chủ đất nước, thoát khỏi đói nghèo, lạc hậu. Đó là công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với dân, với nước. Hoàn toàn không có việc Đảng khủng bố, giết hại người bất đồng chính kiến sau khi giành được chính quyền như ông Trần Gia Phụng vu cáo. Hành động đê hèn đó chỉ có ở những con người lập ra và tôn sùng lá cờ vàng ba que, lập ra chế độ ngụy quân, ngụy quyền ở miền Nam Việt Nam mà thôi!

Cuộc cách mạng Tháng Tám năm 1945 là cuộc khởi nghĩa giành chính quyền của nhân dân Việt Nam chứ quyết không phải là hành động “cướp chính quyền” như Trần Gia Phụng và một số kẻ thiếu hiểu biết vẫn nhai đi nhai lại. Chúng ta giành lại độc lập, tự do cho dân tộc, cho nhân dân từ tay đế quốc, thực dân chứ không phải “cướp” một chế độ áp bức, bóc lột, điều đó bất cứ một người có lương tri nào cũng đều hiểu. Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 thắng lợi đã tô thắm thêm mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta và càng khẳng định vai trò to lớn của Đảng, của Bác Hồ và nhân dân ta trong bước ngoặt lịch sự. Mọi sự bôi nhọ, xuyên tạc, hạ thấp vai trò lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với cuộc Cách mạng Tháng Tám như bài viết của Trần Gia Phụng đều cần phải bị vạch trần và lên án.

z5510172732130_a72e08aab381310feea007da37567574

 

2. Đấu tranh chống lại luận điệu phủ nhận giá trị của Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975

Đối với mỗi người Việt Nam, ngày 30 tháng 4 năm 1975 là một mốc son lịch sử trong bản hùng ca của dân tộc. Đó là ngày mà đất nước sạch bóng quân xâm lược, hoà bình được lập lại trên toàn cõi Việt Nam; đó là ngày đoàn tụ mà Bác Hồ kính yêu vẫn hằng mong mỏi: “Nước Việt Nam ta nhất định phải thống nhất. Đồng bào Nam Bắc nhất định sẽ xum họp một nhà”. Ngày 30 tháng 4 còn là ngày hòa hợp dân tộc, xoá bỏ hận thù để mỗi người Việt Nam cùng hướng về mục tiêu chung: hoà bình, thống nhất, độc lập, tự do, đi lên chủ nghĩa xã hội, xây dựng đất nước đàng hoàng hơn, to đẹp hơn… Thế nhưng, đâu đó trong niềm vui chung của dân tộc vẫn âm ỉ những luận điệu hằn học về một “ngày quốc hận”, về một “tháng 4 đen tối” và những đề xuất lạc lõng: “từ nay trở đi không gọi là “Ngày Giải phóng Miền Nam” nữa mà là “Ngày Hòa Bình - Day of  Peace”.

Cuộc kháng chiến vĩ đại “đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào” của nhân dân ta đã kết thúc bằng Chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975. Đây là thắng lợi của cuộc chiến tranh thống nhất đất nước kéo dài hơn 20 năm, dài hơn bất cứ cuộc chiến tranh nào trong lịch sử và phải chống lại một đế quốc lớn mạnh nhất là đế quốc Mỹ cùng bè lũ chư hầu trên nhiều châu lục. Chiến thắng ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã đánh dấu sự thất bại của 5 đời tổng thống Mỹ (Aixenhao, Kennơđi, Giônxơn, Nichxơn, Pho) điều hành 3 kế hoạch chiến lược thực dân mới và chiến tranh xâm lược của Mỹ (“Chiến tranh đặc biệt”, “Chiến tranh cục bộ”, “Việt Nam hóa chiến tranh”). Thắng lợi ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã làm cho hai miền Bắc Nam sum họp một nhà và ngày toàn thắng “mãi mãi được ghi vào lịch sử dân tộc ta một trong những trang chói lọi nhất, một biểu tượng sáng ngời về sự toàn thắng của chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ con người, và đi vào lịch sử thế giới như một chiến công vĩ đại của thế kỉ XX, một sự kiện có tầm quan trọng quốc tế to lớn và có tính thời đại sâu sắc”.

Đối với mỗi người dân Việt Nam, ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã chấm dứt vĩnh viễn ách thống trị của chủ nghĩa đế quốc và bè lũ tay sai. Trên cơ sở đó, hoàn thành về cơ bản cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trên cả nước, bảo vệ và phát triển những thành tựu của cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc, đưa cả nước tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội; đã hoàn thành được mong muốn cháy bỏng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một”, “Không có gì quý hơn độc lập tự do”. Với những ý nghĩa to lớn đó, ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi được mỗi người Việt Nam nhớ đến là ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Với âm mưu bôi đen, xuyên tạc, hạ thấp giá trị Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975, trong nhiều năm qua, bọn tàn quân của chế độ cũ vẫn cho rằng: “sau chiến tranh Đông Dương một nửa đất Việt bị rơi vào tay cộng sản. Chiến tranh tại miền Nam chấm dứt ngày 30 tháng 4 năm 1975 và từ đó miền Nam bị cộng sản Việt Nam chiếm đóng”; “Đây chỉ là sự kết thúc một giai đoạn của cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc - Cộng tại Việt Nam” và cuộc chiến này vẫn đang tiếp tục “vì cuộc chiến ấy vẫn chưa phân thắng bại”. Rõ ràng những luận điệu này chỉ là chiêu bài “tâm lý chiến”, chỉ là niềm vui “tự sướng” của những kẻ cố sống trong bóng đêm thù hận mà thôi!     

Phải nói rõ cho những kẻ thâm thù cách mạng (không phải là tất cả những người Việt Nam đang sống ở nước ngoài) hiểu rằng không tồn tại cái gọi là “cuộc nội chiến ý thức hệ Quốc - Cộng tại Việt Nam” mà chỉ tồn tại cuộc chiến tranh giữa một bên là dân tộc Việt Nam yêu chuộng hòa bình và một bên là thực dân Pháp, đế quốc Mỹ xâm lược cùng với bè lũ tay sai “đem voi về giày mả tổ”! Cuộc chiến tranh này với mỗi người Việt Nam yêu nước là cuộc chiến tranh giải phóng dân tộc, còn với bè lũ mang bom đạn đến để giết hại trẻ con, đốt phá trường học, phá hoại sự thanh bình của một quốc gia thì đích thị là bọn xâm lược man rợ nhất mà cả loài người đều kinh tởm; bọn ngụy quân, ngụy quyền theo đuôi chúng đích thị là những tên Việt gian - bọn người vong quốc, vong bản không bao giờ được anh linh tổ tiên tha thứ. Và như vậy, cuộc chiến tranh của nhân dân Việt Nam anh hùng là cuộc chiến tranh chính nghĩa, còn bản chất của cuộc chiến tranh mà bè lũ xâm lược kia tiến hành rõ ràng là cuộc chiến tranh phi nghĩa như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: “Ta chỉ giữ gìn non sông, đất nước ta. Chỉ chiến đấu cho quyền thống nhất và độc lập của Tổ quốc. Còn thực dân phản động Pháp thì mong ăn cướp nước ta, mong bắt dân ta làm nô lệ. Vậy ta là chính, địch là tà”. Đấy là bản chất của cuộc chiến tranh! Còn không tồn tại cái gọi là “cuộc chiến ý thức hệ” như bọn người thù địch lưu vong đang cổ súy. Nêu ra luận điệu này, rõ ràng bọn người thù địch lưu vong muốn làm sai lệch bản chất của cuộc chiến tranh giải phóng miền Nam, thống nhất Tổ quốc, muốn nhân cơ hội này suy diễn cuộc “chiến tranh ý thức hệ” vẫn còn tồn tại và chưa đi đến hồi kết để phá hoại mong muốn hòa bình, sum họp, gác lại quá khứ, hướng đến tương lai của đại gia đình dân tộc Việt Nam. Bọn người thù địch lưu vong cần hiểu, bản chất của cuộc chiến tranh là nó do ai gây ra và với mục đích gì. Chiến tranh dù sử dụng bất cứ phương thức nào thì tính chất phi nghĩa thuộc về bên lực lượng xã hội tiến hành chiến tranh xâm lược, đi ngược xu thế của thời đại và kìm hãm sự phát triển của lịch sử, tính chất chính nghĩa thuộc về nhân dân và các lực lượng xã hội tiến hành chiến tranh chống xâm lược, giành độc lập dân tộc, bảo vệ tổ quốc, vì tiến bộ xã hội. Như vậy, thử hỏi bọn người thù địch lưu vong: đế quốc Mỹ mang bom đạn đến xâm lược Việt Nam, chia lìa non sông đất nước Việt Nam là cuộc chiến tranh ý thức hệ hay là cuộc chiến tranh xâm lược phi nghĩa? Rõ ràng đây là cuộc chiến tranh xâm lược chứ không phải là “cuộc chiến tranh ý thức hệ” như bọn người thù địch lưu vong đang khua môi múa mép!

Cùng với âm mưu trên, trong thời gian gần đây, bọn người thù địch lưu vong đề xuất một phương án nghe rất kêu nhưng thực chất lại vô cùng xảo quyệt, đó là luận điệu: từ nay trở đi không gọi ngày 30 tháng 4 hằng năm là Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước nữa mà nên gọi là “Ngày Hòa Bình – Day of  Peace”. Bọn người thù địch lưu vong nên hiểu rằng trong lịch sử, dân tộc Việt Nam đã phải 17 lần kháng chiến chống quân xâm lược nước ngoài và rất nhiều lần nồi da xáo thịt khác. Trong lịch sử, chưa có thế kỷ nào mà dải đất hình tia chớp lại im tiếng binh đao, máu lửa, cho nên hơn bất cứ một dân tộc nào trên trái đất, dân tộc Việt Nam thiết tha yêu chuộng hòa bình, luôn muốn giơ tay làm bạn, làm người hàng xóm hữu hảo với các dân tộc khác. Hai chữ hòa bình cũng là nguyện vọng thiết tha của hơn 90 triệu người dân Việt Nam cũng như kiều bào Việt Nam trên khắp thế giới. Không một ngày nào qua đi, Đảng Cộng sản Việt Nam, mỗi con dân Việt Nam không muốn cho ngày đấy là một ngày hòa bình trên toàn cõi Việt Nam nên không cần bọn người thù địch lưu vong đề xuất Ngày Hòa Bình (chỉ có danh mà không có thực). Còn nếu như các người muốn các thế hệ người Việt Nam quên đi ngày “đất nước trọn niềm vui” thì không bao giờ! Không bao giờ trong tâm khảm mỗi người Việt Nam yêu nước quên được ngày non sông liền một dải, Bắc Nam sum họp một nhà, không bao giờ mỗi người Việt Nam yêu nước quên được ngày mà biết bao máu xương đánh đổ để có được! Còn nếu như các vị muốn thực tâm quên đi “ngày quốc hận”, “tháng 4 đen” do chính các vị tưởng tượng ra thì nên thành tâm, thành ý tôn trọng sự thật, gác lại quá khứ để cùng nhau xây đắp tương lai dân tộc mà cha ông các vị đã cùng với đồng bào vun đắp.

Ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã kết thúc vẻ vang cuộc kháng chiến lâu dài, gian khổ và vĩ đại nhất trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc ta. Chiến thắng đó được làm nên bởi sự lãnh đạo sáng suốt, tài tình của Đảng Cộng sản Việt Nam; truyền thống yêu nước, kiên cường, đoàn kết một lòng của nhân dân Việt Nam được đúc kết qua hàng ngàn năm lịch sử; sự kết hợp chặt chẽ giữa sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại cùng sự đồng tâm hiệp lực của loài người tiến bộ. Cũng như bao con dân Việt Nam khác, chúng ta có quyền tự hào và khẳng định: Ngày 30 tháng 4 năm 1975 mãi mãi là Ngày vui toàn thắng, Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất hoàn toàn đất nước!

Thời gian càng lùi xa, càng cho thấy giá trị và ý nghĩa lịch sử của những sự kiện trọng đại như Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975. Cho dù có dùng bất cứ âm mưu, thủ đoạn nào đi chăng nữa, các thế lực cơ hội, thù địch cũng không thể xuyên tạc được vai trò của Đảng Cộng sản Việt Nam, vai trò của Chủ tịch Hồ Chí Minh và ý chí của toàn thể nhân dân Việt Nam trong thực hiện khát vọng thống nhất đất nước, giành lại độc lập tự do cho dân tộc trong Cuộc Cách mạng Tháng Tám năm 1945 và Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước 30/4/1975!

Tài liệu trích dẫn:

(1) https://vn.usembassy.gov/vi/obama-ncc240516/ Bài phát biểu của Tổng thống Obama ngày 24 tháng 5 năm 2016 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Hà Nội, Việt Nam.

(2) Báo Công an nhân dân điện tử: Kế hoạch hợp tác Mỹ với Việt Minh chống phát xít trước Cách mạng Tháng Tám. 09:25 02/09/2015.

Phạm Duy Hùng – Nguyễn Minh Thọ

Tin khác

Tin tức 6 giờ trước
(SHTT) - Lãnh đạo nhiều nước đã gửi điện, thư chia buồn đến lãnh đạo và nhân dân Việt Nam sau khi Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng từ trần.
Tin tức 6 giờ trước
Lễ viếng đồng chí Nguyễn Phú Trọng được tổ chức tại Nhà tang lễ Quốc gia số 5 Trần Thánh Tông, thành phố Hà Nội, bắt đầu từ 07 giờ 00 phút đến 22 giờ 00 phút ngày 25 tháng 7 năm 2024 và từ 07 giờ 00 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 26 tháng 7 năm 2024.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Hưởng ứng các hoạt động nhân kỷ niệm 77 năm ngày Thương binh Liệt sĩ, sắp tới, Tổ chức“Trái tim Người lính Việt Nam” phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức sự kiện giới thiệu di ảnh màu '10 cô gái Lam Hạ', tác phẩm Nhật ký 'Trở về trong giấc mơ' và trao tặng 'tủ sách Đặng Thùy Trâm'.
Tin tức 10 giờ trước
Trọn cuộc đời đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã bền bỉ cống hiến cho sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc ta bằng một tinh thần, ý chí thép, không lùi bước trước những trở ngại, khó khăn.
Tin tức 10 giờ trước
(SHTT) - Quy định việc tổ chức Lễ Quốc tang được thực hiện theo Nghị định 105/2012/NĐ-CP, ngày 17/12/2012, của Chính phủ về tổ chức lễ tang cán bộ, công chức, viên chức.