Vinamilk

Danh sách 50 cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài có sản phẩm vi phạm chất lượng

(SHTT) - Mới đây, Cục trưởng Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) đã ký quyết định công bố danh sách gần 50 cơ sở sản xuất thuốc nước ngoài thuộc 8 quốc gia có sản phẩm lưu hành tại thị trường Việt Nam vi phạm chất lượng.

 Cụ thể, danh sách các cơ sở vi phạm có trong thông báo công bố bao gồm: 

Trung Quốc: 

 • CSPC Zhongnuo Pharmaceutical Co, Ltd,
 • Kunming Pharmaceutical Corp.

Ấn Độ: 

 • ACI Pharma Pvt., Ltd, Ahlcon Parenterals (India) Ltd;
 • Alkem Laboratories Ltd;
 • All Serve Healthcare Pvt., Ltd;
 • Altomega Drugs Pvt. Ltd;
 • AMN Life Science Pvt., Ltd;
 • Aurobindo Pharma Ltd;
 • Bal Pharma Ltd;
 • Chemfar Organics (P) Ltd;
 • Clesstra Healthcare Pvt., Ltd;
 • Elegant Drugs Pvt., Ltd;
 • Euro Healthcare;
 • Fine Pharmachem;
 • Globela Pharma Pvt., Ltd;
 • Lekar Pharma Ltd;
 • Lyka labs limited;
 • Mediwin Pharmaceuticals;
 • Maiden Pharmaceuticals Ltd;
 • Marksans Pharma Ltd;
 • MedEx Laboratories;
 • A Medico Remedies Pvt., Ltd;
 • Minimed Laboratories Pvt., Ltd;
 • Miracle Labs (P) Ltd;
 • Nestor Pharmaceuticals Ltd;
 • Overseas Laboratoires Pvt., Ltd;
 • Pragya Life sciences Pvt. Ltd;
 • Raptakos, Brett & Co., Ltd;
 • Replica Remedies;
 • Stallion Laboratories Pvt. Ltd;
 • Swyzer Laboratories Ltd;
 • Syncom Formulations (India) Ltd;
 • U Square Lifescience Pvt., Ltd;
 • Vintanova Pharma Pvt Ltd;
 • West-Coast Pharmaceutical Works Ltd;
 • Yeva Therapeutics Pvt., Ltd;
 • Zee Laboratories, Zim Laboratories Ltd.

Hàn Quốc: 

 • Dae Hwa Pharmaceutical Co,
 • Yuyu INC.

Pakistan: 

 • Navegal Laboratories,
 • Pacific Pharmaceuticals Ltd.

Nga: Sintez Joint Stock Company

Mỹ: 

 • ADH Health Products Inc
 • Robinson Pharma Inc.

Bangladesh: Reman Drug Laboratories Ltd

Romania: S.C.Arena Group S.A.

Trong thông báo, Cục Quản lý Dược cũng đề nghị Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo các đơn vị thanh tra, quản lý dược và kiểm nghiệm thuốc thuộc Sở tiến hành kiểm tra, giám sát việc chấp hành các quy định về kiểm tra chất lượng thuốc nhập khấu lưu hành trên địa bàn quản lý và xử lý các tổ chức/cá nhân vi phạm theo quy định hiện hành.

Bảo An