SO HUU TRI TUE
Giấc mơ sữa Việt Nam
Thứ ba, 21/09/2021

SO HUU TRI TUE

  • Click để copy

Đằng sau con số lợi nhuận 'khủng' của Tập đoàn Bảo Việt

06:47, 14/09/2020
(SHTT) - Tập đoàn Bảo Việt công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 (sau soát xét) tổng doanh thu hợp nhất đạt 23.076 tỷ đồng, tăng trưởng 10,2% so với cùng kì năm 2019. Tuy nhiên, BaoViet Bank lợi nhuận sụt giảm mạnh.

6 tháng đầu năm, Bảo Việt báo lãi 649 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ

Tập đoàn Bảo Việt (HoSE: BVH) công bố kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2020 hợp nhất (sau soát xét). Cụ thể, doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 8.215 tỷ đồng, chỉ tăng 1% so với cùng kỳ năm ngoái. Lũy kế 6 tháng đầu năm 2020, doanh thu thuần mảng này đạt 16.093 tỷ đồng, tăng nhẹ 4% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý, tổng chi trực tiếp hoạt động kinh doanh bảo hiểm này lên tới 9.317 tỷ đồng, tăng tới 12% khiến mảng này lỗ gộp tới 1.102 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước tập đoàn chỉ lỗ 169 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, hoạt động kinh doanh bảo hiểm lỗ gộp 1.257 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm ngoái chỉ lỗ 94,4 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm đã soát xét tại tập đoàn Bảo Việt.

Thu nhập thuần từ các hoạt động khác kỳ này cũng giảm 41% so với quý 2/2019, còn 7.625 tỷ đồng. Lũy kế 6 tháng đầu năm, thu nhập thuần từ các hoạt động khác cũng giảm từ 23.212 tỷ đồng xuống còn 14.604 tỷ đồng, tương đương giảm 37% so với cùng kỳ.

6 tháng đầu năm, các công ty liên doanh liên kết chỉ mang về cho Bảo Việt khoản lợi nhuận 12.326 tỷ đồng, giảm mạnh so với mức gần 37.439 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Theo đó, kết thúc quý 2/2020, Bảo Việt ghi nhận lợi nhuận sau thuế đạt gần 542 tỷ đồng, tăng vọt 110% so với cùng kỳ 2019. Lũy kế 6 tháng đầu năm, Bảo Việt đạt lợi nhuận sau thuế 649 tỷ đồng, giảm 3% so với cùng kỳ năm trước.

Tính đến 30/6/2020, tổng tài sản hợp nhất tại Bảo Việt đạt 137.839 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ năm 2019. Tổng doanh thu hợp nhất 6 tháng đạt 23.076 tỷ đồng, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2019.

Trong đó, tổng doanh thu công ty mẹ đạt 720 tỷ đồng, tương đương với cùng kỳ năm 2019. Tổng tài sản công ty mẹ đạt 18.676 tỷ đồng, tăng trưởng 29,9% so với cùng kỳ năm 2019.

Năm 2020, Tập đoàn Bảo Việt lên kế hoạch tổng doanh thu hợp nhất 44.960 tỷ đồng, chỉ tăng 0,2% so với năm 2019. Lãi sau thuế hợp nhất kế hoạch đạt 1.180 tỷ đồng. Tổng doanh thu công ty mẹ năm 2020 đặt chỉ tiêu 1.488 tỷ đồng và lãi sau thuế phấn đấu ở 1.000 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2020, tiền và tương đương tiền tại Bảo Việt sụt giảm 60% so với cùng kỳ 2019, chỉ còn vỏn vẹn 1.895 tỷ đồng. Điều này phần nào cho thấy khả năng doanh nghiệp đang cạn vốn kinh doanh.

Nguồn: BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm đã soát xét tại Tập đoàn Bảo Việt.

Đầu tư tài chính ngắn hạn của tập đoàn đạt 81.829 tỷ đồng, tăng 30% so với đầu năm, trong đó chứng khoán kinh doanh hơn 2.678 tỷ đồng và gần 79.473 tỷ đồng đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn. Các khoản phải thu ngắn hạn tăng 7%, ở mức gần 8.628 tỷ đồng.

6 tháng đầu năm 2020, nợ phải trả tại Tập đoàn Bảo Việt tăng 8% so với đầu năm, lên 117.350 tỷ đồng. Trong đó, nợ ngắn hạn tăng 6%, lên mức 21.980 tỷ đồng; nợ dài hạn tăng 9%, lên mức 95.369 tỷ đồng. Bên cạnh đó, hàng tồn kho tại Tập đoàn Bảo Việt cũng tăng 6%, lên mức gần 134.196 tỷ đồng.

Nguồn: BCTC hợp nhất 6 tháng đầu năm đã soát xét tại Tập đoàn Bảo Việt.

Tập đoàn Bảo Việt lên kế hoạch chia cổ tức 2020 tối thiểu bằng 50% lợi nhuận sau thuế và cổ tức năm 2019 tỷ lệ 8% bằng tiền mặt. 

Bảo hiểm "ăn nên làm ra", mảng ngân hàng lợi nhuận èo uột

Theo số liệu ước tính của Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam, trong 6 tháng đầu năm, Bảo Việt tiếp tục giữ vững vị trí số 1 thị trường bảo hiểm phi nhân thọ về doanh thu phí bảo hiểm gốc, chiếm 17,23% thị phần; đối với thị trường bảo hiểm nhân thọ, Bảo Việt đứng vị trí số 1 về tổng doanh thu phí, nắm giữ khoảng 22,9% thị phần.

Tổng doanh thu của Bảo Việt Nhân thọ 6 tháng đầu năm 2020 đạt 17.027 tỷ đồng, tăng trưởng 14%, trong đó tổng doanh thu phí bảo hiểm đạt 12.800 tỷ đồng, tăng trưởng 8,6% so với cùng kì năm 2019. 

Theo tìm hiểu, ngày 11/6/2020, Tổng Công ty Bảo Việt Nhân thọ chuyển nhượng cổ phần tại CTCP Đầu tư Xây dựng Long Việt theo phương thức chào bán cạnh tranh cả lô về giá cho dưới 100 nhà đầu tư đăng ký mua theo như phương án tư vấn của BVSC.

Thông qua mức giá khởi điểm để thực hiện chuyện nhượng cổ phần Long Việt ở mức 16.525 đồng/cp. Doanh thu từ việc thoái vốn cùng các chi phí định giá, chi phí tư vấn và các loại phí, chi phí khác theo quy định của pháp luật sẽ được phản ánh vào doanh thu, chi phí của Bảo Việt Nhân Thọ theo đúng quy định.

Ở một diễn biến khác, BaoViet Bank được thành lập đầu năm 2009, với vốn điều lệ ban đầu là 1.500 tỷ đồng và hiện vốn điều lệ ở mức 3.150 tỷ đồng.

Các cổ đông sáng lập NH bao gồm Tập đoàn Bảo Việt, CTCP Sữa Việt Nam (Vinamilk) và Tập đoàn Công nghệ CMC. Từ quý III/2014, khi Tập đoàn Bảo Việt thông báo BaoViet Bank không còn là công ty con của tập đoàn và chỉ còn là công ty liên kết.

Tại thời điểm cuối tháng 9/2019, Tập đoàn Bảo Việt nắm giữ 49,52% vốn điều lệ, Vinamilk nắm 14,3%, CMC nắm 10,3%, CTCP Tập đoàn HIPT nắm 2,29% và cổ đông khác nắm giữ 23,86%. Tuy nhiên cũng trong tháng 9/2019, HĐQT CMC đã thông qua việc chuyển nhượng toàn bộ cổ phần BaoViet Bank. Dù không còn là công ty con, song những lợi thế từ Bảo Việt vẫn rất quan trọng với BaoVietBank. 

Theo BCTC năm 2019 đã kiểm toán, BaoViet Bank chỉ đạt lợi nhuận trước thuế hơn 104 tỷ đồng, suýt soát năm 2018. Lợi nhuận sau thuế năm 2019 chỉ tăng nhẹ 6% so với năm trước lên mức gần 85 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh năm 2019 đã kiểm toán tại BaoViet Bank.
Nguồn: BCTC năm 2019 đã kiểm toán.

Tại ngày 31/12/2019, cho vay khách hàng tại BaoViet Bank giảm 4% so với năm 2018, còn hơn 24.758 tỷ đồng.

Đáng chú ý, tính đến cuối năm 2019, tổng nợ xấu của BaoViet Bank tăng mạnh 26% so với hồi đầu năm, chiếm gần 1.292 tỷ đồng. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nợ nhóm 3) tăng 25%, lên mức gần 189 tỷ đồng; nợ nghi ngờ (nợ nhóm 4) tăng 38%, lên mức hơn 209 tỷ đồng và nợ có khả năng mất vốn tăng 24%, ở mức hơn 893 tỷ đồng.

Do đó, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay khách hàng của Ngân hàng tăng vọt từ 3,98% lên mức 5,22%. Nợ xấu gia tăng đồng nghĩa chất lượng hoạt động của nhà băng thêm rủi ro.

Theo BCTC quý 1/2020, BaoViet Bank ghi nhận lợi nhuận sau thuế giảm mạnh 68% so với cùng kỳ, chỉ còn 2.210 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh quý 1/2020 tại BaoViet Bank.
Nguồn: BCTC quý 1/2020 tại BaoViet Bank.

Tính đến ngày 31/3/2020 tổng tài sản tại BaoViet Bank sụt giảm 20% so với đầu năm, chỉ còn 47.690 tỷ đồng. Cho vay khách hàng giảm 8% so với đầu năm, ở mức 22.785 tỷ đồng.

Đáng chú ý, kết thúc 3 tháng đầu năm 2020, tổng nợ xấu tại BaoVietBank giảm 10% so với đầu năm, ở mức 1.158 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu theo đó cũng giảm nhẹ từ 5,22% xuống còn 5,1%.

Tuy nhiên, con số này vẫn còn rất lớn so với tỷ lệ nợ xấu của toàn hệ thống ngân hàng. (Hiện nay tỷ lệ nợ xấu ở mức 3% là mục tiêu các ngân hàng đang hướng tới).

Hà Phương

Tin khác

Kinh tế 1 ngày trước
(SHTT) - Các hiệp hội doanh nghiệp AmCham Việt Nam, Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ-ASEAN, EuroCham và KoCham kiến nghị gửi Thủ tướng Phạm Minh Chính và các Phó thủ tướng về đề xuất chiến lược “Phòng ngừa và kiểm soát đại dịch ở từng khu vực” nhằm khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh an toàn trong trạng thái chống dịch mới.
Kinh tế 2 ngày trước
(SHTT) – Sáng ngày 19 tháng 9, HanaGold đã chính thức cho ra mắt HanaGold Token và chia sẻ cơ hội làm chủ tiệm kim hoàn 4.0 cho các nhà đầu tư.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Tại buổi tọa đàm “Kinh tế số - chìa khóa của tăng trưởng trong bối cảnh bình thường mới”, các chuyên gia cùng nhau trao đổi các xu hướng phát triển mới của kinh tế số Việt Nam; đề xuất, khuyến nghị những chính sách liên quan.
Kinh tế 4 ngày trước
(SHTT) - Nếu như mọi năm, đây là thời điểm người dân xếp hàng dài, mua bằng được vài hộp bánh nướng, bánh dẻo thương hiệu nổi tiếng thì năm nay, mọi chuyện hoàn toàn khác.
Kinh tế 5 ngày trước
(SHTT) - UBND tỉnh Quảng Nam vừa có văn bản gửi Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Xây dựng về việc tham mưu thực hiện thủ tục chấm dứt hoạt động các dự án, gồm: khu đô thị Bách Đạt 3, Bách Đạt 4, Bách Đạt 5, Bách Đạt 6 tại khu đô thị mới Điện Nam - Điện Ngọc.
Himlam
PVCOMBANK
Sunshine
Van Phong
SO HUU TRI TUE
SO HUU TRI TUE