Sea Bank

Đăng ký nhãn hiệu bổ sung cho sản phẩm như thế nào?

Câu hỏi: Công ty tôi hiện đã được cấp Giấy chứng nhận đăng ký bảo hộ nhãn hiệu nhưng tôi muốn mở rộng hoạt động kinh doanh với những sản phẩm không có trong danh mục nhóm sản phẩm mà mình đã đăng ký. Vậy tôi có thể bổ sung các sản phẩm này không hay phải đăng ký mới lại nhãn hiệu?

Trả lời:

Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 ( sửa đổi, bổ sung năm 2009) quy định như sau:

"16. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau..."

Khoản 1 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ năm 2005 (sửa đổi bổ sung năm 2009) quy định về Quyền đăng ký nhãn hiệu như sau:

"1.Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp..."

Như vậy nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. Hay nói cách khác, nhãn hiệu được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu chỉ được bảo hộ trong phạm vi nhóm sản phẩm, dịch vụ đã đăng ký. Nếu công ty bạn muốn được bảo hộ nhãn hiệu cho các sản phẩm mới không thuộc nhóm sản phẩm đã đăng ký thì phải đăng ký bổ sung sản phẩm dịch vụ cho nhãn hiệu đã đăng ký.

Luật gia Lê Thị Hồng Sơn - Tổ tư vấn pháp luật Sở hữu trí tuệ của Công ty Luật TNHH Everest

Theo Luatviet.net.vn