Vinamilk

Đăng ký nhãn hiệu bổ sung cho hàng hóa như thế nào?

Câu hỏi: Tôi là giám đốc của một công ty thực phẩm. Công ty tôi đã đăng ký nhãn hiệu cho 1 số sản phẩm, nhưng bây giờ muốn đăng ký bổ sung thêm 1 số sản phẩm khác. Vậy luật sư cho tôi hỏi tôi cần làm những thủ tục như thế nào?

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật sở hữu trí tuệ năm 2005, sửa đổi, bổ sung năm 2009 

Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về công nghiệp  

2. Luật sư tư vấn:

- Khoản 16 Điều 4 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

"Điều 4. Giải thích từ ngữ

dang ky nhan hieu bo sung cho hang hoa

 Đăng ký nhãn hiệu bổ sung cho hàng hóa như thế nào?

16. Nhãn hiệu là dấu hiệu dùng để phân biệt hàng hoá, dịch vụ của các tổ chức, cá nhân khác nhau..."- Khoản 1 Điều 87 Luật Sở hữu trí tuệ quy định:

"Điều 87. Quyền đăng ký nhãn hiệu

1. Tổ chức, cá nhân có quyền đăng ký nhãn hiệu dùng cho hàng hoá do mình sản xuất hoặc dịch vụ do mình cung cấp..."Nhãn hiệu hàng hóa là những dấu hiệu của một doanh nghiệp dùng để phân biệt hàng hóa, dịch vụ của mình với hàng hóa, dịch vụ cùng loại của các doanh nghiệp khác. Một nhãn hiệu hàng hóa dùng cho một sản phẩm, dịch vụ nhất định chỉ thuộc về một chủ thể duy nhất là người nộp đơn đăng ký đầu tiên. Để được hưởng quyền đối với nhãn hiệu hàng hóa, doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh phải làm Đơn xin cấp giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu hàng hóa. 

Theo điểm 37.2 Thông tư 01/2007/TT-BKHCN hướng dẫn thi hành nghị định số 103/2006/NĐ-CP quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật sở hữu trí tuệ về công nghiệp thì mỗi đơn chỉ được yêu cầu đăng ký một nhãn hiệu dùng cho một hoặc nhiều hàng hoá, dịch vụ.

Như vậy, công ty bạn muốn kinh doanh một sản phẩm dịch vụ với nhãn hiệu của công ty thì bạn phải đăng ký mới nhãn hiệu cho sản phẩm dịch vụ đó (chứ không được đăng ký bổ sung vào Đơn đăng ký nhãn hiệu trước đó).

Theo luatminhkhue