Vinamilk

Đà Nẵng - Tiến hành thanh tra Sở Y Tế với nhiều nội dung

(SHTT) - Đoàn thanh tra TP. Đà Nẵng đã tiến hành thanh tra Sở Y Tế với nhiều nội dung liên quan như quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh.

Ngày 11/11/2019, đại diện đoàn Thanh tra TP. Đà Nẵng cho biết, đơn vị đang trong quá trình thanh tra Sở Y tế và Bảo hiểm xã hội TP. Đà Nẵng. Các nội dung thanh tra bao gồm việc sử dụng quỹ bảo hiểm y tế, mua sắm trang thiết bị y tế và vật tư tiêu hao, đấu thầu thuốc chữa bệnh tại Sở Y tế TP.Đà Nẵng, bệnh viện Đà Nẵng và các cơ quan, tổ chức có liên quan.

1

 

Cùng với đó, Thanh tra TP.Đà Nẵng cũng đang tổ chức thanh tra việc quản lý, sử dụng quỹ bảo hiểm y tế tại Bảo hiểm xã hội TP.Đà Nẵng và các tổ chức, cá nhân liên quan. Công tác thanh tra tại đơn vị này do ông Trần Kế Bính, Phó Chánh Thanh tra làm trưởng đoàn.

Thời kỳ thanh tra sẽ được tính từ 1/1/2014 đến 31/12/2018. Trong quá trình đoàn thanh tra làm việc, đại diện các đơn vị là Sở Y tế Đà Nẵng, Bệnh viện Đà Nẵng, Bảo hiểm xã hội TP.Đà Nẵng cam kết sẽ chấp hành nghiêm túc quyết định thanh tra và yêu cầu các phòng, bộ phận chuyên môn phối hợp cung cấp kịp thời, đầy đủ các hồ sơ, tài liệu cho đoàn thanh tra làm việc.

Đoàn Tâm - Đức Huấn