SO HUU TRI TUE
Thứ sáu, 02/06/2023

SO HUU TRI TUE

Kinh tế 4 năm trước
(SHTT) - URC Việt Nam thuộc Tập đoàn URC Philippines tiếp tục kiên định với cam kết về chất lượng và an toàn sản phẩm bằng việc ứng dụng công nghệ 4.0.
Tin tức 4 năm trước
(SHTT) - Với sự phát triển không ngừng của cuộc cách mạng 4.0 sẽ có nhiều cơ hội nhưng cũng có nhiều thách thức đối với các bạn sinh viên. Vì vậy sinh viên cần phải chuẩn bị cho mình tri thức về công nghệ thông tin và trình độ ngoại ngữ tốt, kỹ năng mềm thành thạo và kinh nghiệm làm việc thực tế.