Vinamilk

Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ: Đồng bộ giải pháp giúp tăng tốc độ xử lý đơn

(SHTT) - Trong 5 tháng đầu năm 2020, số lượng đơn về sở hữu trí tuệ ở nước ta tăng cao. Một trong những nguyên nhân là do Cục Sở hữu trí tuệ đã đồng bộ những giải pháp.

Tại buổi làm việc với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) Chu Ngọc Anh, ông Đinh Hữu Phí, Cục trưởng Cục Sở Hữu trí tuệ (SHTT), Bộ KH&CN đã chia sẻ về các giải pháp nâng cao hiệu quả hoạt động sở hữu trí tuệ trong thời gian tới. 

Cụ thể, về xây dựng chính sách và pháp luật, Cục đã phối hợp với các cơ quan của Bộ Công Thương xây dựng Dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật SHTT để trình Quốc hội thông qua vào ngày 14/6/2019; triển khai xây dựng Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật sửa đổi, bổ sung Luật SHTT để thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước, nội luật hóa các cam kết quốc tế và giải quyết những vướng mắc trong thực tiễn áp dụng; đặc biệt, đã hoàn thành việc xây dựng để trình Thủ tướng Chính phủ ban hành Chiến lược SHTT đến năm 2030.

cuc shtt 1

 Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ: Đồng bộ giải pháp giúp tăng tốc độ xử lý đơn

Cục cũng triển khai nhiều nhiệm vụ/hoạt động cụ thể để đưa SHTT trở thành công cụ phát triển kinh tế - xã hội, cụ thể đã cấp 09 GCN đăng ký CDĐL và 280 GCN đăng ký nhãn hiệu tập thể và nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm đặc thù của địa phương trong năm 2019; triển khai Dự án “Xây dựng biểu trưng CDĐL quốc gia”, triển khai Quy chế phối hợp trong công tác xây dựng và quản lý CDĐL giữa Bộ KH&CN, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn và Bộ Công Thương; đẩy mạnh bảo hộ quyền SHTT cho các sản phẩm thuộc Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP); tích cực tham gia Chương trình thương hiệu quốc gia, các Chương trình xây dựng thương hiệu cho sản phẩm chủ lực quốc gia, ngành và địa phương và triển khai Dự án Xây dựng Mạng lưới các Trung tâm phát triển tài sản trí tuệ tại các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp (IP-HUB/TISC). Chương trình phát triển tài sản trí tuệ đã góp phần quan trọng khuyến khích, thúc đẩy các hoạt động phát triển công nghệ và ĐMST, dần tạo dựng văn hóa SHTT trong cộng đồng xã hội

Đặc biệt, nhờ áp dụng đồng bộ các giải pháp, lượng đơn được xử lý trong năm 2019 tăng 51,7% so với năm 2018, trong đó, nhãn hiệu quốc gia tăng 67%, sáng chế tăng 48,7%. Số văn bằng bảo hộ SHCN cấp ra năm 2019 tăng trên 40% so với năm 2018. Mặc dù bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19, nhưng lượng đơn xử lý được trong 5 tháng đầu năm 2020 đạt 26.036 (tăng 0,6% so với cùng kỳ năm 2019); số văn bằng bảo hộ SHCN cấp tăng 18,1%, trong đó số Bằng độc quyền sáng chế tăng 56,7%.

Hải Trang


Macca
Sunshine
Nội thất Toàn Cầu
Van Phong
SO HUU TRI TUE