Sea Bank

Cục Sở hữu trí tuệ và hành trình 38 năm phát triển

(SHTT) - Năm 2020 đánh dấu chặng đường 38 năm phát triển của Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) với nhiều thành tựu đáng ghi nhận, hoàn thành những nhiệm vụ chính trị được giao.

 Trong 38 năm qua, Cục Sở hữu trí tuệ (SHTT) đã đồng hành cùng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong việc bảo vệ quyền SHTT, đưa SHTT dần trở thành công cụ quan trọng trong đổi mới sáng tạo, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, năng lực cạnh tranh của các chủ thể trong xã hội, thúc đẩy hoạt động nghiên cứu ứng dụng, lành mạnh hóa môi trường sản xuất, kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. 

Khi mới thành lập (ngày 29 tháng 7 năm 1982), Cục SHTT chỉ có 27 cán bộ, đến nay, Cục SHTT đã trở thành một trong những đơn vị lớn mạnh của Bộ Khoa học và Công nghệ với 17 đơn vị trực thuộc, 360 cán bộ công chức, viên chức và người lao động làm việc tại Hà Nội và 2 Văn phòng đại diện Cục SHTT tại thành phố Hồ Chí Minh và thành phố Đà Nẵng.

cuc shtt

 Cục Sở hữu trí tuệ và hành trình 38 năm phát triển

38 năm hình thành và phát triển là một con số đủ lớn để có thể nhìn lại những thành tựu mà Cục SHTT đã đạt được khi thực hiện những nhiệm vụ chính trị được giao.

Cục Sở hữu trí tuệ đã giúp công tác xây dựng thể chế ngày càng được hoàn thiện và cơ bản đáp ứng những yêu cầu quản lý của từng thời kỳ xây dựng đất nước.

Cùng với đó, công tác tiếp nhận xử lý đơn đăng ký quyền SHCN đạt được nhiều tiến bộ, góp phần quan trọng cho công tác quản lý nhà nước, bảo vệ tài sản trí tuệ của các tổ chức, cá nhân.

Hoạt động hợp tác quốc tế về SHTT ngày càng được mở rộng, góp phần nâng cao vị thế của Việt Nam trong các quan hệ song phương và đa phương.

Công tác đào tạo, tuyên truyền và phổ biến kiến thức về SHTT đã được triển khai tích cực, góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức của cộng đồng về SHTT.

Có thể thấy với thời gian 38 năm hình thành và phát triển, Cục SHTT đã thực sự có những đóng góp không nhỏ vào sự phát triển chung của công cuộc đổi mới đất nước. Cục SHTT đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng Huân chương lao động hạng Nhất năm 2012, Huân chương lao động hạng Nhì năm 2007, Cờ thi đua của Thủ tướng Chính phủ các năm 2007, 2008, 2011, cùng nhiều Bằng khen và các danh hiệu cao quý khác.

Có được điều này là nhờ vào sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, sự đoàn kết, thống nhất của tập thể Đảng ủy, Lãnh đạo Cục, sự nỗ lực cố gắng của các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động của Cục qua các thế hệ. SHTT giờ đây đã trở thành một yếu tố quan trọng, không thể thiếu trong hoạt động kinh tế xã hội, là động lực cho các hoạt động đổi mới sáng tạo, góp phần nâng cao vị thế của mỗi quốc gia.

Những chặng đường đã qua, Cục SHTT đã cơ bản hoàn thành tốt sứ mệnh của mình trong từng thời kỳ. Nhưng để đáp ứng yêu cầu của tình hình mới, với việc hội nhập quốc tế ngày càng sâu rộng, sự tác động của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4, đòi hỏi Cục SHTT ra sức nỗ lực, không ngừng đổi mới phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng ở mọi mặt công tác, từ hoạt động xây dựng chính sách pháp luật, đổi mới cơ cấu tổ chức và cơ chế tài chính, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, đến nâng cao năng lực xử lý đơn SHCN, tăng cường hợp tác quốc tế, nâng cao vai trò, vị thế của Cục trong các tổ chức quốc tế về SHTT.

38 năm là cơ hội để nhìn lại chính mình và hướng tới tương lai tươi sáng. Hơn lúc nào hết, Cục SHTT đã và đang chuẩn bị sẵn sàng để tiếp sức và đồng hành cùng các tổ chức, doanh nghiệp và cộng đồng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên của trí tuệ, hợp tác và phát triển bền vững.

Vân Anh