Vinamilk

Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức khóa tập huấn cho các cán bộ chuyên trách

(SHTT) - Từ ngày 19 - 20/12, cán bộ chuyên trách của 20 đơn vị ở phía Nam thuộc Mạng lưới các Trung tâm SHTT và Chuyển giao công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp (TISC) Việt Nam đã tham gia khóa tập huấn do Cục Sở hữu trí tuệ tổ chức.

 Mạng lưới các Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao công nghệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp (TISC), theo sáng kiến của Tổ chức Sở hữu trí tuệ thế giới (WIPO), được thành lập nhằm mục tiêu: Hỗ trợ việc tiếp cận với thông tin khoa học công nghệ chất lượng cao và các dịch vụ liên quan, khai thác tiềm năng đổi mới sáng tạo và xác lập, bảo vệ và quản lý quyền sở hữu trí tuệ; Gia tăng số lượng đơn đăng ký sở hữu công nghiệp nói chung, sáng chế nói riêng của chủ đơn Việt Nam, đặc biệt là từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các doanh nghiệp. Mạng lưới TISC của Việt Nam hiện nay có 35 thành viên là các viện nghiên cứu, trường đại học ở cả ba miền.

tap huan so huu tri tue

 Tập huấn về sở hữu trí tuệ cho các cán bộ Trung tâm SHTT và Chuyển giao công nghệ

Ông Nguyễn Hùng, Trung tâm Thông tin Sở hữu công nghiệp, Cục SHTT cho biết, trong khoảng 10 năm (2008-2018), lượng đơn sáng chế của chủ đơn Việt Nam tăng đều hằng năm và chiếm khoảng 10% tổng số đơn đăng ký sáng chế nộp tại Cục SHTT (khoảng 500-600 đơn/năm). Lượng đơn giải pháp hữu ích của chủ đơn Việt Nam cũng tăng đều hằng năm và chiếm khoảng 65% tổng số đơn đăng ký giải pháp hữu ích nộp tại Cục SHTT (khoảng 200-300 đơn/năm). Tuy nhiên, số lượng bằng độc quyền sáng chế của chủ đơn Việt Nam hiện nay chỉ chiếm khoảng 6% tổng số bằng độc quyền sáng chế được cấp tại Việt Nam.

Mục tiêu trong hai năm tới của Cục SHTT là có ít nhất 50 trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp trong mạng lưới TISC thành lập được Trung tâm SHTT và Chuyển giao công nghệ trong. Ngoài ra, phấn đấu để lượng đơn đăng ký sáng chế của chủ đơn Việt Nam đạt mức tăng ít nhất 10%/năm – ông Hùng nói.

Ông cũng cho biết, tham gia mạng lưới TISC, ngoài được tham gia các lớp tập huấn miễn phí về SHTT, các thành viên còn được hỗ trợ trong việc nộp đơn sáng chế và thương mại hóa tài sản trí tuệ; Cung cấp dịch vụ tốt về tra cứu và phân tích sáng chế; Truy cập dữ liệu về sáng chế và phi sáng chế; Kết nối các thành viên trong mạng lưới với nhau để chia sẻ và trao đổi kinh nghiệm;…

Tại khóa tập huấn, các học viên được trang bị các kiến thức về: Chính sách quản lý SHTT trong viện, trường; Khai thác thông tin sáng chế nhằm sử dụng tự do công nghệ trong nước, nước ngoài trên lãnh thổ Việt Nam; Sử dụng bản đồ sáng chế và báo cáo toàn cảnh sáng chế phục vụ mục đích dự báo, hoạch định chính sách nghiên cứu và phát triển; Tổng quan về chuyển giao công nghệ; Các dạng hợp đồng chuyển giao công nghệ; Tổng quan về thương mại hóa tài sản trí tuệ; Các biện pháp thúc đẩy thương mại hóa tài sản trí tuệ trong viện, trường;…

Hà Linh