Sea Bank

Cục Sở hữu trí tuệ ký kết hợp tác với Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ

(SHTT) - Chiều ngày 5/1, Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ đã thực hiện Lễ ký kết thoả thuận hợp tác (MOU) với Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tham dự Lễ ký kết có sự hiện diện của lãnh đạo Bộ Khoa học và Công nghệ, lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ, Lãnh đạo ĐHQG-HCM, lãnh các đơn vị thành viên, đơn vị  trực thuộc ĐHQG-HCM.

h1

 Lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giữa Cục Sở hữu trí tuệ và Trung tâm Sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

Theo nội dung MOU, hai bên  Cục Sở hữu trí tuệ - Bộ Khoa học và Công nghệ (IP Việt Nam) và Trung tâm Sở hữu trí tuệ và Chuyển giao Công nghệ thuộc Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh (IPTC) sẽ cùng phối hợp thực hiện các hoạt động về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ trong thời gian đến, tập trung vào 7 nội dung chính, cụ thể như sau:

1.  Phối hợp hỗ trợ hoạt động quản trị và phát triển tài sản trí tuệ tại Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

2.  Hỗ trợ phát triển IPTC trở thành đối tác quan trọng của IP Việt Nam trong hoạt động sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ của các trường đại học, viện nghiên cứu tại khu vực phía Nam.

3.  Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục, nâng cao kiến thức pháp luật về sở hữu trí tuệ cho cán bộ, giảng viên, nhà quản lý, nhà khoa học và sinh viên trong khối các trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp khu vực phía Nam.

4.  Nâng cao nhận thức về vai trò của tài sản trí tuệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu thông qua hoạt động phối hợp tổ chức các hội nghị, hội thảo, tọa đàm, cuộc thi, xây dựng các chương trình đào tạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ về sở hữu trí tuệ và chuyển giao công nghệ.

5.  Tư vấn về xác lập, bảo vệ, quản lý và phát triển giá trị quyền sở hữu công nghiệp; hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao và đổi mới công nghệ là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ dựa trên nền tảng quyền sở hữu trí tuệ trong các trường đại học, viện nghiên cứu cho doanh nghiệp.

6.  Phối hợp thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học về sở hữu trí tuệ; thống kê về sở hữu công nghiệp; thực hiện các hoạt động liên quan đến sở hữu trí tuệ và các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo.

7.  Phối hợp thực hiện các hoạt động trong lĩnh vực hợp tác quốc tế về sở hữu trí tuệ theo kế hoạch cụ thể.

Đại diện IP Việt Nam và IPTC kỳ vọng rằng việc ký kết thỏa thuận sẽ góp phần hiện thực hóa việc thúc đẩy số bằng sáng chế của người Việt tăng lên. Đồng thời, tăng số lượng sinh viên hưởng thụ từ các chương trình nâng cao nhận thức về sở hữu trí tuệ; gia tăng số đơn đăng ký bảo hộ về sở hữu trí tuệ và tăng hợp đồng chuyển giao công nghệ; phát huy được trí tuệ của các thầy, cô giáo và Cục Sở hữu trí tuệ trong việc đóng góp các chính sách liên quan đến sở hữu trí tuệ.

Minh Tuệ