Vinamilk

CTCP Chứng khoán Kỹ thương nâng hạn mức đầu tư trái phiếu Vinfast

TCBS phê duyệt hạn mức 2,500 tỷ đồng mệnh giá cho tất cả các trái phiếu do Vinfast phát hành. Đồng thời, tăng hạn mức đầu tư đối với trái phiếu VF2019 từ 950 tỷ đồng lên 2,500 tỷ đồng mệnh giá.

Ngày 04/12/2019 vừa qua, CTCP Chứng khoán Kỹ thương (TCBS) vừa công bố Nghị quyết phê duyệt điều chỉnh phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt tỷ lệ 30% (3,000 đồng/cp).

TCBS sẽ chi trả 337 tỷ đồng cổ tức từ nguồn lợi nhuận giữ lại của Công ty và dự kiến thực hiện từ quý 4/2019 đến quý 2/2020.

Việc chi trả cổ tức này sẽ được chuyển khoản vào tài khoản của các cổ đông đã đăng ký.

Cùng ngày, ĐHĐCĐ Công ty cũng thông qua Nghị quyết phê duyệt hạn mức rủi ro đối tác và tăng hạn mức đầu tư của TCBS đối với Công ty TNHH Sản xuất và kinh doanh Vinfast trong nghiệp vụ đầu tư trái phiếu doanh nghiệp.

Cụ thể, TCBS phê duyệt hạn mức 2,500 tỷ đồng mệnh giá cho tất cả các trái phiếu do Vinfast phát hành. Đồng thời, tăng hạn mức đầu tư đối với trái phiếu VF2019 từ 950 tỷ đồng lên 2,500 tỷ đồng mệnh giá.

Trong đó hạn mức trading tăng từ 650 lên 2.000 tỷ đồng mệnh giá, hạn mức kinh doanh thường xuyên tăng từ 300 tỷ đồng lên 500 tỷ đồng mệnh giá với điều kiện các giao dịch mua bán từng lần nhỏ hơn 20% giá trị tổng tài sản được ghi nhận trong BCTC gần nhất của công ty.

Công ty Chứng khoán Kỹ Thương (Techcom Securities) được thành lập từ tháng 9/2008, thuộc sở hữu 100% vốn của Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam – Techcombank. TCBS phát triển những sản phẩm đầu tư cạnh tranh cho khách hàng cá nhân, tập trung phát triển công nghệ tiên tiến để mang đến những giá trị gia tăng vượt trội.

TCBS tập trung vào 3 mảng kinh doanh chính: Đầu tư online, Sản phẩm đầu tư và Ngân hàng đầu tư,...

Mai Hương(T/H)/Sở hữu Trí tuệ